Διαδικτυακό site Προβολής&Προώθησης Ελληνικών Επιχειρήσεωv -Προϊόντων

Tο διαδικτυακό site All4Greece.com έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής στο ΕΜΠ με κύριο στόχο την προβολή και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων

All4Greece.com: Ολοκληρωμένο Portal για τις Ελληνικές Εξαγωγές

Η αύξηση των πωλήσεων ελληνικών προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού, μπορεί να προσδώσει αναπτυξιακή πνοή στην Ελλάδα, να αποτελέσει προϋπόθεση για την παραγωγή εσωτερικού πλούτου και να συμβάλλει γενικότερα στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το portal All4Greece.com, δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόκειται για μία καινοτόμα εθνική προσπάθεια, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο βασικός στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο All4Greece.com προβάλλονται δωρεάν ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους, με σκοπό την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στις ξένες επιχειρήσεις να έρθουν σε άμεση επαφή με τις καταχωρημένες στο portal ελληνικές εταιρείες.

Επιπλέον, το εν λόγω portal παρέχει:
 ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος κλπ) και
 την απαιτούμενη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις (κλαδικές μελέτες για Αγορές-στόχους του εξωτερικού κλπ)