Διαγωνισμός για «Διάφορες Ιατρικές Συσκευές & Προϊόντα»

Υποβολή προσφορών μέχρι την 16 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).