Διαγωνισμός για «Φάρμακα για το αίμα,τα αιμοποιητικά όργανα»

Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).