Διαγωνισμός για «Καρδιοαγγειακές διατάξεις» – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 20η Νοέμβρη 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).