Διαγωνισμός για προμήθεια αναλωσίμων, λουκέτων,εργαλείων-Δήμος Αιγάλεω

Θα διενεργηθεί στις 29/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).