Διαγωνισμός για «Προμήθεια Ανταλλακτικών (Υποστήριξη Α/Φ-Ε/Π)»-ΓΕΣ

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 26 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή...