Διαγωνισμός για προμήθεια-εγκατάσταση συστημάτων Warship AIS

Υποβολή προσφορών μέχρι 3/9/2018 και ώρα 11 π.μ.