Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμών διάγνωσης – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 23η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).