Διαγωνισμός για Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Υποβολή προσφορών μέχρι την 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).