Διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Υποβολή προσφορών μέχρι 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.