Διαγωνισμός για προμήθεια υγρού-ιατρικού οξυγόνου

Θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων"-Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" στις 27/06/2018 και ώρα 10 π.μ.