Διαγωνισμός για «Συσκευές Ψηφιακής Αγγειογραφίας»-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 20 Μαρ 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).