Διαγωνισμός για υπηρεσίες-υλικά για επισκευή ιπτάμενων μέσων της ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 28/08/2018 και ώρα 17:00.