Διαγωνισμός για «Υποστήριξη Ανταλλακτικών Σταθμών Ασυρμάτων»

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.