ΕΕ: «Χαμηλή ειδίκευση». Ο όρος και η αναβάθμιση προσόντων

"Μερικές ικανότητες είναι πιο αξιόλογε από άλλες"

"Μερικές ικανότητες είναι πιο αξιόλογε από άλλες"

 

Του David Mallows*

 

Ένα μεγάλο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο πάει να αντιμετωπιστεί με την πρωτοβουλία «Μονοπάτια αναβάθμισης των προσόντων»,  είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι για πολλούς ενήλικες η δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα σε EQF Επίπεδο 3 ή 4 είναι μια μακρινή πιθανότητα και αυτό που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην παιδεία, την αριθμητική τους και τις ψηφιακές δεξιότητες.

 

Στην πρόσφατη διάσκεψη για τις δεξιότητες των ενηλίκων στις Βρυξέλλες, υπήρξε αναγνώριση της σημασίας των κρατών μελών στο σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών για τις βασικές δεξιότητες για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην αναβάθμιση των προσόντων εξέλιξης  για όλα τα μέλη της κοινωνίας.

 

Ωστόσο, παρά τα θετικά μηνύματα πολλών από τους ομιλητές στο συνέδριο, ήμουν απογοητευμένος ότι ο όρος «άτομα με χαμηλή ειδίκευση» εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από τόσα πολύ για να περιγράψει την ομάδα-στόχο των πολιτικών δεξιότητες των ενηλίκων της Επιτροπής.

 

Πράγματι, ο ΟΟΣΑ (link είναι εξωτερική) και το Cedefop (link είναι εξωτερική) φαίνεται πολύ προσκολλημένος σε αυτό. Κεντρική ανησυχία είναι ότι ο όρος «ενήλικες με χαμηλά προσόντα» είναι απλά ανακριβής. Συνήθως βασίζεται σε δύο πηγές δεδομένων: τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και / ή τυποποιημένες εκτιμήσεις της ανάγνωσης και αριθμητικής και γι 'αυτό αναγνωρίζει μόνο ένα πολύ στενό σύνολο δεξιοτήτων.

 

Στο έργο ELINET υπάρχει καθοδήγηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσον αφορά τη χρήση της ορολογίας , όταν μιλάμε για ενήλικες εκπαιδευόμενους στην οποία προειδοποίησε για τους κινδύνους από τη χρήση τέτοιων όρων. Σε αυτή την καθοδήγηση διαπιστώσαμε ότι κανένας ενήλικας δεν έχει ικανότητες, αλλά ότι ορισμένες δεξιότητες (συνήθως εκείνες που είναι εύκολο να μετρηθούν), είναι πιο αξιόλογο από άλλους στη ρητορική της πολιτικής:

 

Οι άνθρωποι που μιλάνε πολλές γλώσσες, οδηγούν ένα φάσμα οχημάτων, είναι ειδικοί στον τομέα της γεωργίας, την αστρονομία ή τον κλασικό αθλητισμό, μπορούν να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας, να διαχειρίζονται προϋπολογισμούς, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, τα συνδικάτα, τη στέγαση και τις θρησκευτικές κοινότητες. Αν κάποιος δεν μπορεί να οδηγήσει, θα αισθάνονται ότι είναι προσβλητικό να τους αποκαλούν «χαμηλής ειδίκευσης», γι 'αυτό είναι εξίσου προσβλητικό να καλέσετε κάποιον με χαμηλή ειδίκευση, επειδή περιορίζονται σε θέματα της παιδείας.

 

Όπως το παραπάνω απόσπασμα σημειώσεις, όχι μόνο είναι ο όρος «άτομα με χαμηλή ειδίκευση» ανακριβή, είναι επίσης ασέβεια και προδίδει άγνοια της πραγματικότητας της ζωής των ενηλίκων.

 

Μη «εκπαίδευση» δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουν τίποτα

 

Στο συνέδριο στις Βρυξέλλες, μετά από μία από τις παρουσιάσεις, όπου ο όρος «άτομα με χαμηλή ειδίκευση» χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμία εξήγηση για το τι σημαίνει στην πραγματικότητα, ο αξιότιμος εκπαιδευτής ενηλίκων Alberto Melo από την Πορτογαλία από κοινού με τους συμμετέχοντες αμφισβήτησε τη χρήση του. Μας είπε πως, στο έργο του με τις αγροτικές κοινότητες στη δεκαετία του '70 και του '80 που απαντώνται συχνότερα ενήλικες που του είπε ότι ήταν ανίδεοι, ότι δεν είχαν «σχολικής» και δεν ήξερε τίποτα από την αξία. Ωστόσο, όπως σημειώνεται μόλις Alberto, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι είχαν πολλές ικανότητες και ότι ήταν μεγάλη αξία για τους στη ζωή τους. Θα μπορούσαν να χτίσουν και να επισκευάσει τα σπίτια τους, καλλιεργούν και εκτρέφουν ζώα και την επεξεργασία τους σε τρόφιμα που οργανώθηκαν συλλογικά και είχαν συμφωνήσει στις διαδικασίες για τη διαχείριση της γης τους και των προϊόντων της.

 

 

Οι επιπτώσεις της πολιτικής αρνητικής ορολογίας

 

Εκτός του ότι είναι ανακριβής και ασεβείς, η χρήση αυτού του όρου είναι επίσης πιθανό να οδηγήσει σε εκπαιδευτικές πολιτικές των ενηλίκων που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που είναι μέρος  από τις δεξιότητες των ενηλίκων. Τόσο ο ΟΟΣΑ και το Cedefop αναγνωρίζουν στις εκθέσεις τους ότι ο όρος «άτομα με χαμηλή ειδίκευση» δεν περιγράφουν την πολυπλοκότητα της ζωής και των ικανοτήτων των ενηλίκων. Και όμως, παρ 'όλα αυτά, ο όρος χρησιμοποιείται με συνέπεια σε τίτλους πολιτική να μιλήσουμε για αυτούς που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή αποκλείονται από την αγορά εργασίας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η γλώσσα είναι σημαντική και ότι μπορεί να διαμορφώσει τη στάση μας.

 

Η θεωρία μάθησης ενηλίκων μας διδάσκει ότι οι ενήλικες θα συμμετέχουν μόνο στη μάθηση που βρίσκουν νόημα και ότι έχει άμεση σχέση και τη χρήση τους. Η εστίαση σε ό, τι δεν μπορούν να κάνουν οι ενήλικες είναι πιθανό να στιγματίσει περαιτέρω τα άτομα με κακή ανάγνωση, αριθμητική ή ψηφιακές δεξιότητες και να είναι λιγότερο πιθανό ότι είτε θα ζητούν ή να δέχονται υποστήριξη για τη βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων. Αν σχεδιάζουμε την εκπαίδευση ενηλίκων με ένα προκαθορισμένο, όρο «χαμηλής ειδίκευσης» δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν αποτύχουν να συμμετάσχουν. Αν, αντίθετα, ακούμε προσεκτικά τους ενήλικες και τα προγράμματα σχεδιασμού που βασίζονται σε ενδιαφέροντά τους και τις ικανότητές τους, μπορεί να έχουμε μια ευκαιρία για τη δημιουργία αναβάθμισης των προσόντων Μονοπάτια που έχουν νόημα, τη συμμετοχή και την επιτυχία.

 

*David Mallows έχει 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων ως δάσκαλος, εκπαιδευτής εκπαιδευτικός, διευθυντής και ερευνητής. Ήταν στο παρελθόν Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης για ενήλικες ανάγνωσης και αριθμητικής (NRDC) στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Λονδίνου και σήμερα εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικές Δεξιότητες στην EPALE ως θεματικό συντονιστή για τις δεξιότητες ζωής.

 

 

ΑΣΒ