ΕΦΚΑ: Πίστωση τραπεζικών λογαριασμών με τα ποσά επιστροφής

μετά την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017

Στις 2 Αυγούστου 2018 η πίστωση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των δικαιούχων του ποσού επιστροφής που είχε προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.
Ασφαλισμένοι που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού θα πρέπει άμεσα να τον καταχωρήσουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr " Ηλ. Υπηρεσίες " Ατομικά Στοιχεία "Στοιχεία Επικοινωνίας") ή να προσέλθουν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών υποβάλλοντας αντίγραφο Λογαριασμού, έως 29/08/2018.

Η πίστωση των νέων Λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη μηνιαία ροή, την 31/08/2018.