Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο:Στο επίκεντρο η ενίσχυση της εξωστρέφειας

...και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα.

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα, εστιάζει τη δράση του, στη χρονιά που έρχεται, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει για το 2018 τρεις μεγάλες επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και του Αραβικού Κόλπου. Παράλληλα, στηρίζοντας ενεργά τους πέντε βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας (Τουρισμός, Ενέργεια, Τρόφιμα – Ποτά, Υπηρεσίες και ICT – Τεχνολογία) λειτουργεί ως πύλη εξωστρέφειας, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του να δικτυωθούν μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων, που αποτελείται από 130 γραφεία σε 90 χώρες και διαθέτει 45.000 μέλη.
Στις δράσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου εντάσσονται ακόμη η υποστήριξη επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε Διεθνείς Εκθέσεις της Γερμανίας ή και άλλων χωρών που διοργανώνονται από Γερμανικούς Εκθεσιακούς Οργανισμούς, η οργάνωση Ελληνικών Ομαδικών Περιπτέρων, η οργάνωση workshops για την επιτυχημένη συμμετοχή των εταιριών στις εκθέσεις, η προώθηση στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων, η ενίσχυση του θεσμού της διττής εκπαίδευσης και η συγκρότηση ομάδων εργασίας για εταιρίες – μέλη σε βασικούς τομείς του επιχειρείν. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη χρονιά που πέρασε, το 2017, το Επιμελητήριο υποστήριξε τη συμμετοχή περίπου 807 επιχειρήσεων – εκθετών και 11.487 ενδιαφερόμενων επισκεπτών από την Ελλάδα και την Κύπρο σε Διεθνείς Εκθέσεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το 2017 ήταν η χρονιά της Anuga, της μεγαλύτερης, δηλαδή, εμπορικής έκθεσης τροφίμων και ποτών στον κόσμο, όπου η Ελλάδα πραγματοποίησε και την πλέον δυναμική συμμετοχή της τελευταίας δεκαετίας. Οι 280 επιχειρήσεις που συμμετείχαν, καλύπτοντας επιφάνεια άνω των 6.000 τ.μ. στον εκθεσιακό χώρο της Κολωνίας, επισφράγισαν την τεράστια επιτυχία της Ελλάδας στην Anuga 2017 και κατέταξαν την χώρα στην πέμπτη θέση του πίνακα των συμμετοχών.
Τo Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο διττό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έτσι, για το 2018  προγραμματίζει την έναρξη λειτουργίας ενός κέντρου δια βίου μάθησης με στόχο την εκπαίδευση κατ’ αρχήν σε τουριστικά επαγγέλματα και συγκεκριμένα στις ειδικότητες του «Μάγειρα», του «Ξενοδοχειακού υπαλλήλου» και του «Ειδικού εστιατορίου».
Επιπλέον, τη νέα χρονιά, θα συνεχιστεί η υλοποίηση των δύο προγραμμάτων  που ξεκίνησαν το 2017 και πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου. Το πρώτο πρόγραμμα, που εντάσσεται στο έργο VETnet, χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK) και  υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Ξεκίνησε πιλοτικά τον περασμένο Μάρτιο και αφορά σε τρεις ειδικότητες τεχνικών επαγγελμάτων: του «Τεχνίτη Μηχανοτρονικού Ηλεκτρολόγου Οχημάτων», του «Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών» και του «Μηχανοτρονικού Εφαρμοστή Οχημάτων». Στην Αθήνα, 48 μαθητευόμενοι εκπαιδεύονται υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., ενώ τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Σ.Ε. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Πριν περίπου τρεις μήνες, δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα στη Θεσσαλονίκη για 50 νέους μαθητευόμενους και επιπλέον τμήματα στην Αθήνα για 90 νέους μαθητευόμενους.
Το δεύτερο πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο, ονομάζεται “GRÆDUCATION”, αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων» και θα υλοποιηθεί από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμο Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη), Wissenschaftpark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκέλζενκίρχεν) και το HBZ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Μίνστερ). Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας» σε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η ανάπτυξη νέων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.