Γ. Ρεκλείτης: Αντίο στον φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Σγάρτσο

Δημήτρη συνεχίζουμε........

Είναι οδυνηρό να αποχαιρετάς έναν αληθινό και πιστό φίλο. Γιατί πρώτα και πάνω από όλα ο Δημήτρης αυτό ήταν, είναι και θα παραμείνει για μένα. Αληθινός φίλος. Στα επαγγελματικά μας βήματα, στην συνδικαλιστική μας πορεία, στη ζωή. Αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο σε όλη την πορεία μου. Δεν του πρέπει ο παρελθοντικός χρόνος γι αυτό και δεν τον χρησιμοποιώ.

 

Όμως και όσοι τον γνώρισαν μέσα από το  Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου είμαι βέβαιος ότι διαπίστωσαν την αξία του ανδρός. Ο Δημήτρης είναι αυτό που λέμε ήρεμη δύναμη. Άνθρωπος της βιοπάλης, με ήθος, ακάματος αγωνιστής. Και από δω θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι θα  τηρήσω τα συμφωνηθέντα. Εκείνος άλλωστε πάντοτε αυτό έκανε. Δεν παρέκλινε των υποσχέσεών του.

 

Δημήτρη συνεχίζουμε……..

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΒ