Ήρθε η ώρα της εκκαθάρισης

Του φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή, σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου.

Του Οικονομικού Επόπτη του Ε.Ε.Α., φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή,

σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου


Ήρθε η ώρα της εκκαθάρισης!!!
Πόσες φορές μας έχει γίνει η ερώτηση «πότε θα εκκαθαριστούν; Πότε θα μπορέσω να τακτοποιήσω τις εισφορές μου; Πότε θα μπορέσω να έχω ενημερότητα;»
Η διαδικασία της εκκαθάρισης θα γινόταν τον Σεπτέμβριο, που έγινε Δεκέμβριος, ο οποίος έγινε Γενάρης και τελικά κατέληξε να γίνει Μάρτης. Όλο αυτό το διάστημα βεβαιώνονταν προκαταβολικά ασφαλιστικές εισφορές βάσει αποτελεσμάτων του έτους 2015, όπως διαμορφώθηκαν από τις φορολογικές δηλώσεις του 2016. Το 2018, στις εισφορές των μηνών Απριλίου έως Σεπτεμβρίου 2018, θα γίνουν οι διορθώσεις για τις εισφορές του 2017. Επίσης, από τον Απρίλιο και μετά θα προκαταβάλλονται εισφορές σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης 2016.
Στην Εγκύκλιο Δ.15/Δ/οικ.9290/183/2018 περιγράφεται η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα για κάθε έτος, άρα και για τις περυσινές ασφαλιστικές εισφορές.
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα γίνει εκκαθάριση αρχικά για τις εισφορές του 2017, όπου θα «πέσουν» τα αποτελέσματα του 2016 και θα επιβληθούν οι διαφορές το 2018.
Από την Εγκύκλιο προκύπτουν 3 πιθανότητες, οι οποίες είναι κατά σειρά οι εξής:
  • Να προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο καταβολής
Αυτό θα προκύψει στην περίπτωση που η κερδοφορία της επιχείρησης τη χρήση του 2016 ήταν υψηλότερη σε σχέση με αυτήν του 2015. Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον ποσό των εισφορών θα βεβαιωθεί στις μηνιαίες βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών που αναρτώνται το 2018 σε πέντε δόσεις, οι οποίες θα ξεκινούν τον Μάιο του 2018 και θα τελειώνουν τον Σεπτέμβριο του 2018.
Για παράδειγμα, εάν μία ατομική επιχείρηση είχε κέρδη 10.000 ευρώ το 2015 και το 2016 ανήλθαν στις 15.000 ευρώ, μέχρι τώρα πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές 224,58 τον μήνα (10.000 * 26,95% / 12). Θα έπρεπε να πληρώνει 336,88 τον μήνα (15.000 * 26,95% / 12). Η διαφορά 1.347,50 ευρώ θα προσαρμοστεί σε πέντε δόσεις ύψους 269,50 ευρώ τον μήνα, στο διάστημα 5ου 2018 με 9ου 2018, με τις εισφορές που θα πληρώνει για το διάστημα των μηνών 4ου 2018 με 8ου 2018. Επίσης, για το υπόλοιπο 2018 και μέχρι την εκκαθάριση των εισφορών, βάσει αποτελεσμάτων 2017, θα πληρώνονται εισφορές ύψους 397,40 τον μήνα ως προκαταβολή. Ουσιαστικά, από τον Μάιο του 2018 και μετά θα πληρώνει 397,40 ευρώ (η νέα προκαταβολή) + 269,50 ευρώ (τα υπόλοιπα του 2017) = 666,90 ευρώ τον μήνα, από 224,58 που πλήρωνε μέχρι τώρα.
Στην περίπτωση που κάποιο ποσό των εισφορών δεν είχε καταβληθεί, θα επιβάλλεται τόκος εκπροθέσμου επί της μη καταβληθείσας εισφοράς. Το ποσό αυτό θα χαρακτηρίζεται ως ληξιπρόθεσμο κι έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων, όταν αυτή ενεργοποιηθεί, αφού πλέον θα υπάρχουν εκκαθαρισμένες εισφορές.
  • Να προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο καταβολής
Η περίπτωση αυτή θα προκύψει όταν το 2016 τα κέρδη της επιχείρησης ήταν χαμηλότερα από αυτά του 2015 και τα υπερβάλλοντα ποσά έχουν καταβληθεί μέσω των μηνιαίων βεβαιώσεων. Όταν προκύπτει το θέμα αυτό, το υπερβάλλον καταβεβλημένο ποσό θα επιστρέφεται εντός δύο μηνών, όπως αναφέρει η Εγκύκλιος, στον ασφαλισμένο, εκτός εάν αιτηθεί να συμψηφιστεί με τις μελλοντικές εισφορές του 2018. Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018, το ποσό θα συμψηφίζεται αυτόματα.
Για παράδειγμα, εάν μία επιχείρηση είχε 15.000 ευρώ κέρδη το 2015 και το 2016 έπεσαν στις 10.000 ευρώ, μέχρι σήμερα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ύψους 336,88 ευρώ τον μήνα, ενώ θα έπρεπε να πληρώνει το ποσό των 224,58 ευρώ τον μήνα. Η διαφορά των 1.347,48 ευρώ το έτος (112,59 ευρώ τον μήνα), θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί με τις εισφορές των επόμενων μηνών κι έτσι θα έχουν προπληρωθεί εισφορές έξι μηνών από την προκαταβολή των εισφορών του 2018.
Από τα λεγόμενα της Εγκυκλίου καταλαβαίνουμε ότι επιστροφή θα προκύπτει στην περίπτωση που έχει καταβληθεί το υπερβάλλον ποσό των εισφορών. Στην περίπτωση που είχε απλά αναφερθεί ως προκαταβολή στις μηνιαίες βεβαιώσεις καταβολής και δεν είχε πληρωθεί, θα διαγραφεί, ενώ θα ζητηθεί ή θα επιστραφεί ενδεχόμενη διαφορά.
Το γεγονός βέβαια ότι αυτός ο επαγγελματίας όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να έχει ασφαλιστική ενημερότητα κι έτσι του δημιουργούσε μία σειρά προβλημάτων στην επιχείρησή του, είναι κάτι που φυσικά δεν σχολιάζεται στην Εγκύκλιο.
  • Στην περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά
Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη περίπτωση, αφού θα εξακολουθήσει να πληρώνει το ίδιο ποσό σε σχέση με αυτά που πλήρωνε κι έτσι δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές για τον σκοπό της εκκαθάρισης. Βέβαια και σε αυτήν την περίπτωση που κάποιο ποσό των εισφορών δεν είχε καταβληθεί, θα επιβάλλεται τόκος εκπροθέσμου επί της μη καταβληθείσας εισφοράς. Το ποσό αυτό θα χαρακτηρίζεται ως ληξιπρόθεσμο κι έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων, όταν αυτή ενεργοποιηθεί, αφού πλέον θα υπάρχουν εκκαθαρισμένες εισφορές.
Η όλη επεξεργασία για το 2017 θα γίνει τον Μάρτιο και θα εμφανιστεί στις εισφορές του Απριλίου του 2018, οι οποίες πληρώνονται έως τα τέλη Μαΐου. Ως εκ τούτου, οι εισφορές του Απριλίου θα περιλαμβάνουν :
  1. Την πρώτη δόση της διαφοράς της εκκαθάρισης των εισφορών του 2017.
  2. Τη νέα προκαταβολή των εισφορών του 2018, η οποία θα υπολογίζεται βάσει των φορολογικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.
Με λίγα λόγια, δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές που βλέπαμε στη σελίδα του ΕΦΚΑ έως σήμερα. Αξίζει στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι οι εισφορές του 2018 θα υπολογίζονται βάσει του 85%, από το άθροισμα των κερδών του 2017 (αρχικά με του 2016 ως προκαταβολή) συν τις εισφορές που κατέβαλαν το 2017 (αρχικά του 2016 ως προκαταβολή) σε μηνιαία βάση, διά του δώδεκα δηλαδή.
Το γεγονός βέβαια ότι όλη η διαδικασία για το 2017 θα γίνει μέσα στην περίοδο υποβολής των δηλώσεων, είναι κάτι που δεν βλέπουμε να απασχολεί τους αρμόδιους, όπως δεν τους έχουν απασχολήσει κι άλλα παρόμοια θέματα έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο του 2018 θα γίνει (;;;) νέα εκκαθάριση των εισφορών βάσει των αποτελεσμάτων του 2017 και θα έχει εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού εισφορών, καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία ελεγκτικά θα είναι αρκετά πολύπλοκη. 
 
Πηγή: e-forologia.gr