Μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα στα σταθμά των εμπορικών συναλλαγών

Τι ισχύει για μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα στα σταθμά των εμπορικών συναλλαγών

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα, στα σταθμά των εμπορικών συναλλαγών, ισχύουν τα παρακάτω:

 

 

Άρθρο 90

 

Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

 

 

  1. Σύμφωνα με τη Σύσταση R111 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα κυλινδρικά σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ1, Μ2 και Μ3), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (mg)

M,1

M,2

M,3

50

kg

2500

8000

25.000

20

kg

1 000

3000

10.000

10

kg

500

1600

5.000

5

kg

250

800

2500

2

kg

100

300

1.000

1

kg

50

160

500

500

g

25

80

250

200

g

10

30

100

100

g

5

16

50

50

g

3

10

30

20

g

2,5

8

25

10

g

2

6

20

5

g

1,6

5

16

2

g

1,2

4

12

1

g

1

3

10

500

mg

0,8

2,5

 

200

mg

0,6

2

 

100

mg

0,5

1,6

 

50

mg

0,4

 

 

20

mg

0,3

 

 

10

mg

0,25

 

 

5

mg

0,2

 

 

2

mg

0,2

 

 

1

mg

0,2

 

 

 

2. Σύμφωνα με τη Σύσταση R52 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα εξάγωνα σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (g)

50

kg

25

20

kg

10

10

kg

5

5

kg

2,5

2

kg

1

1

kg

0,5

500

g

0,25

200

g

0,10

100

g

0,05

 

 

3. Για αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα επιβάλλεται στο χρήστη πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) για το πρώτο τεμάχιο και εκατό ευρώ (100€) για κάθε επιπλέον τεμάχιο. Τα σταθμά τίθενται εκτός χρήσης μέχρι τη ρύθμιση και επαλήθευσή τους. Σε περίπτωση που τα σταθμά χρησιμοποιούνται, πριν ρυθμιστούν και επαληθευτούν, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

 

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΣΒ