ΝΣΚ: Ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής στην εκπρόθεσμη δήλωση

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 147/2018 του ΝΣΚ

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 147/2018 του ΝΣΚ:

 

"Οι υπ’ αριθ. 1738/2017 (Ολομ.) και 2934, 2935/2017 (7μ.) αποφάσεις του ΣτΕ δεν παρέχουν πρόσφορη βάση για την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του ΚΦΕ (ομόφ.). Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ΚΦΕ, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής (πλειοψ.). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ’ αριθ. 111/2018 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ."

Εκκρεμεί η αποδοχή της Γνωμοδότησης.

Δείτε τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 147/2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

Πηγή: