Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/ 3/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.