ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SMS 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS) 2018