Συνεργασία ΕΤΕπ και ΕΤΕ για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Εθνική Leasing εξασφάλισε κονδύλι 50 εκατ ευρώ από την ΕΤΕπ με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Εθνική Leasing εξασφάλισε κονδύλι 50 εκατ ευρώ από την ΕΤΕπ με σκοπό τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η Εθνική Leasing είναι η εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης του Ομίλου της ETE, και απευθύνεται σε επιχειρήσεις ενεργές σε κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στη βιομηχανία, βιοτεχνία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εμπόριο, υπηρεσίες και κατασκευές, προσφέροντας λύσεις στα επενδυτικά σχέδια των πελατών της.

Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη χρηματοδότηση, προσφέροντάς τους ευνοϊκότερους όρους τιμολόγησης.

Η συμφωνία συνεργασίας επίσης περιλαμβάνει επιπλέον τιμολογιακά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ «Απασχόληση για Νέους», προκειμένου να προσλάβουν νέους εργαζομένους, ηλικίας έως 25 ετών.

 

Πηγή : insider.gr