Αξιολόγηση Δεξιοτήτων και εξατομικευμένη μάθηση φυλακισμένων

Η σημασία της αξιολόγησης των δεξιοτήτων και των αναγκών των κρατουμένων, προκειμένου να καταστεί η εκπαίδευση των φυλακών πιο αποτελεσματικ

 

by Georgios Karaiskos

 

 

Σχετικά με τη σημασία της αξιολόγησης των δεξιοτήτων και των αναγκών των κρατουμένων, προκειμένου να καταστεί η εκπαίδευση των φυλακών πιο αποτελεσματική.

 

Ένα αποφασιστικό βήμα προς την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσόντων Pathways: Νέες Ευκαιρίες για τους ενήλικες δράση της Ατζέντα για νέες δεξιότητες για την Ευρώπη , η αξιολόγηση των δεξιοτήτων αποτελεί το πρώτο αποφασιστικό βήμα που ενήλικες με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων πρέπει να κάνουν προκειμένου να έχουν πρόσβαση αναβάθμισης των προσόντων και σε περισσότερες ευκαιρίες μάθησης.

 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι σε θέση να προσφέρει στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση την ευκαιρία να εντοπίσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις ανάγκες τους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης είναι πολύτιμη για την παροχή ευκαιρίας μάθησης  tailor-made του ατόμου βοηθώντας τους να μετακινηθούν στο δεύτερο στάδιο της προσέγγισης τριών σταδίων που απεικονίζονται στο διάγραμμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δεξιότητες θεωρούνται ζωτικής σημασίας στοιχείο του ενεργητικού για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του καθενός, πόσο μάλλον αυτούς που έχουν ανάγκη από αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων θεωρείται ότι είναι το σημείο εκκίνησης για ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση στο ταξίδι τους για ένα καλύτερο μέλλον.

Οι κρατούμενοι είναι μια ομάδα-στόχο που ταιριάζει με την παραπάνω περιγραφή και έχει άμεση ανάγκη της αξιολόγησης των δεξιοτήτων και πιο αποτελεσματική προσφορές μάθησης.

 

Η προστιθέμενη αξία της αξιολόγησης των δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φυλακών

 

Η μελέτη PIAAC (link είναι εξωτερική) των φυλακισμένων στις ΗΠΑ, η οποία είναι σήμερα η μόνη συγκρίσιμη μελέτη σχετικά με το θέμα, επιβεβαιώνει την εντύπωση ότι ο πληθυσμός των φυλακών έχει χαμηλότερη δεξιότητα γραμματισμού και δεξιοτήτων αριθμητικής από το γενικό πληθυσμό. Το εύρημα αυτό υποστηρίζει περαιτέρω το παραπάνω επιχείρημα για την επείγουσα ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων μέσα στις φυλακές.

Οι 1989 στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στη φυλακή (link είναι εξωτερική) αναγνωρίζεται η σημασία της παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών μάθησης μέσα σε φυλακές, με ειδική αναφορά στην περιοχή της παιδείας. Σύμφωνα με τις συστάσεις, η εκπαίδευση στη φυλακή πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη του ατόμου στο σύνολο, έχοντας κατά νου την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξατομικευμένη κατάρτιση. Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στην παροχή εξαιρετικά αποτελεσματικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με την έκθεση GHK για την εκπαίδευση στις φυλακές και κατάρτισης στην Ευρώπη , η οποία συντάχθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, μόνο το 3-5% του πληθυσμού των τροφίμων σε όλη την ΕΕ-27 έχει τα προσόντα για να αναλάβει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο μεταξύ των κρατουμένων είναι υψηλό σε πολλές από τις χώρες. Αυτή η πραγματικότητα επηρεάζει τις προοπτικές των κρατουμένων για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μετά την απελευθέρωσή τους. Η παροχή της βασικής εκπαίδευσης δεξιοτήτων (γραφή, αριθμητική) και της επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Οι μαθησιακές προσφορές που παρέχονται όμως θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες και να λαμβάνουν υπόψη τις προσδοκίες των κρατουμένων, όπως επισημαίνεται στην ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες (link είναι εξωτερικές) :

«Κάθε φυλακή επιδιώκει να παρέχει σε όλους τους κρατουμένους πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι όσο το δυνατόν ευρύτερα και τα οποία ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προσδοκίες τους.»

Από την άποψη αυτή, γίνεται φανερό ότι οι δεξιότητες και η αξιολόγηση των αναγκών πριν από την προσφορά ευκαιριών μάθησης στη φυλακή, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιλογή, αλλά ως αναγκαιότητα.

 

Δείτε όλο το άρθρο στα αγγλικά και με αυτόματη μετάφραση στα ελληνικά

 

 

 


Γεώργιος Καραϊσκος είναι ο βοηθός του έργου για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA (link είναι εξωτερική) ). Κατέχει πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Ως πιστοποιημένη δασκάλα, έχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και πιστεύει ακράδαντα στην μετασχηματιστική δύναμη της μάθησης.

 

by Georgios Karaiskos

Γλώσσα: EN

Έγγραφο διαθέσιμο επίσης: BG HR DE SK HU LV EL

 

 

 

Β