Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται

Ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,6% το 2017 και περαιτέρω σε 3,7% το 2018

Ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,6% το 2017 και περαιτέρω σε 3,7% το 2018, με κυριότερα χαρακτηριστικά της ανάκαμψης τον υψηλό βαθμό συγχρονισμού ανάμεσα στις κυριότερες οικονομίες και οικονομικές περιοχές και τη σημαντική αύξηση του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου σε σχέση με τον πολύ χαμηλό ρυθμό που καταγράφηκε το 2016. Στη ζώνη του ευρώ, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2017 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 2,4% — ο υψηλότερος μετά την κρίση — ενώ αναμένεται να υποχωρήσει σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο το 2018.

 

Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, και η βελτίωση της αγοράς εργασίας υπήρξαν οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι στήριξαν την εγχώρια ζήτηση στη ζώνη του ευρώ το τρέχον έτος και αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν ευνοϊκή επίδραση και το 2018. Η εξωτερική ζήτηση προβλέπεται επίσης να είναι ενισχυτικός παράγοντας της ανάπτυξης, παρά την ανατίμηση του ευρώ, σε ένα ευνοϊκό διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

 

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,5% το τρέχον έτος και να υποχωρήσει σε 1,4% το 2018, αντανακλώντας κυρίως εξελίξεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

 

 

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζονται εξισορροπημένοι βραχυπρόθεσμα, καθώς η διευκολυντική νομισματική πολιτική στις προηγμένες οικονομίες έχει συμβάλει στη διατήρηση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών και στην άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις αρνητικών εξελίξεων όπως είναι η παραμονή του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε πολύ υψηλά επίπεδα και ο χαμηλός ρυθμός αύξησης των επενδύσεων και της παραγωγικότητας σε πολλές προηγμένες και αναδυόμενες οικονομίες. Ωστόσο, οι αρνητικές αυτές τάσεις εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα μεσοπρόθεσμα, καθώς η αύξηση των επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής η οποία είναι σε εξέλιξη, θα επιβαρύνει την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και θα περιορίσει τη δυναμική της ανάπτυξης, ενώ ο χαμηλός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας θα επηρεάσει αρνητικά το δυνητικό προϊόν. Οι θετικές οικονομικές προοπτικές υπόκεινται επίσης σε σημαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους.

 

ΠΗΓΗ: ΤτΕ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

 

 

ΣΒ