Ροή Ειδήσεων

20/03/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, στο 424 ΓΣΝΕ.
20/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, 24-4-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 20/4/2018 και ώρα 13:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 12/4/2018 και ώρα 13:00.
19/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Article_shadow