Ροή Ειδήσεων

24/07/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28η Αυγούστου 17, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
24/07/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 03 Αυγ 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
24/07/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 1 Αυγούστου του 2017 και ώρα 13:00.
Article_shadow