Ροή Ειδήσεων

29/05/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 7 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
29/05/2017
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 06-6-2017 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
29/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
29/05/2017
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 30 - 06 -2017 ώρα 11:00.
29/05/2017
Το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας συγκέντρωσε η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 το Ε.Ε.Α. και Ε.Β.Ε.Α.
Article_shadow