Ροή Ειδήσεων

20/11/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 27η Nοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
20/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
20/11/2017
Ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης και στήριξης των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες, το Ε.Ε.Α. προχώρησε στην παράδοση τροφίμων και νερού
20/11/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 27η Nοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
20/11/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 27η Nοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
17/11/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 27η Nοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
17/11/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 27η Nοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
Article_shadow