Ροή Ειδήσεων

20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00.
20/07/2018
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00.
19/07/2018
Υποβολή προσφορών μέχρι 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.
Article_shadow