31/12/2017 | 00:30
24.750 έλεγχοι θα διενεργηθούν από την ΑΑΔΕ το 2018
24.750 έλεγχοι θα διενεργηθούν από την ΑΑΔΕ το 2018

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017, που καθορίζει τον αριθμό των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018.

 

Σύμφωνα με την απόφαση:

 

Το έτος 2018 θα διενεργηθούν είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι πενήντα (24.750) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ.

 

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΣΒ

 

 

 

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1393 φορές

Σχετικές Ειδήσεις