25/09/2017 | 09:18
Airbnb: Βραχυμισθώσεις και οι νέες επιχειρήσεις
  • Airbnb: Βραχυμισθώσεις και οι νέες επιχειρήσεις
  • Airbnb: Βραχυμισθώσεις και οι νέες επιχειρήσεις
  • Airbnb: Βραχυμισθώσεις και οι νέες επιχειρήσεις
Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου

Πλέον ένας  διαδεδομένος τρόπος  στον χώρο των  μισθώσεων  που εξασφαλίζει ένα έξτρα εισόδημα. Το ερώτημα που τίθεται  από όλους είναι: Ποιος τρόπος  προτείνεται στην διαχείριση της βραχύβιας μίσθωσης  σε σχέση με την φορολογία;
Σημαντικές αλλαγές στην μέχρι τώρα νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών στο πλαίσιο της "οικονομίας του διαμοιρασμού" επέφερε ο τελευταίος νόμος (άρθρα 83-84 Ν. 4472/2017). Στην αιτιολογική του έκθεση αναφέρεται ότι το νομικό πλαίσιο μεταβλήθηκε διότι δημιουργούσε δυσχέρειες εφαρμογής της φορολογικής νοµοθεσίας και παράλληλα δεν ρύθµιζε επαρκώς την οικονοµία διαµοιρασµού, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στην χώρα έως σήµερα.
Σύμφωνα με το νέο άρθρο 39 Α που προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού είναι η εξής:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΚΦΕ, το  ετήσιο εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:
0 - 12.000 ευρώ: 15%
12.0001 - 35.000 ευρώ: 35%
35.001 ευρώ και άνω: 45%
Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό φορολογείται ως προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
- Εάν  ΔΕΝ ξεπερνάτε  τα 12.000 ευρώ ετησίως θα ήταν φρόνιμο να μείνετε σαν εκμισθωτής Φ.Σ
Επίσης να γνωρίζετε ότι:
α. Εάν ξεπεράσετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό των 12.000 ευρώ επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης κλιμακούμενη από 2,2% έως και 10%.
β. Το εισόδημα απαλλάσσεται του ΦΠΑ
γ. Πρέπει  να δηλώνεται στο TAXIS  μέσα από την πλατφόρμα των μισθώσεων. Σε περίπτωση που δεν γίνονται οι δηλώσεις μισθώσεων θα έχετε υπόψη σας ότι οι λογαριασμοί των τραπεζών είναι συνδεδεμένοι με την Α.Α.Δ.Ε. και θα γίνονται ταυτοποιήσεις ανά ΑΦΜ.
Περιορισμοί φυσικού προσώπου
  • Θα πρέπει να μισθώνεται το πολύ για 90 ημέρες τον χρόνο.
  • Θα καταβάλλεται κάποιο ειδικό επιπλέον τέλος ή φόρος στην πηγή.
  • Μίσθωση άνω των 4 ακινήτων αυτού του καθεστώτος ανά ΑΦΜ δεν θα επιτρέπεται (θα ορίζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα με συνέπεια ασφαλιστικές εισφορές;; και πρόστιμα).
  • Να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων.
  • Πρέπει το ακίνητο να είναι άνω των 9 τ.μ. με όλες τις νόμιμες άδειες.
  • Πρέπει το ακίνητο να είναι επιπλωμένο χωρίς παροχή υπηρεσιών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αρκετοί, λοιπόν, είναι αυτοί που σπεύδουν να ιδρύσουν ατομική επιχείρηση αφού τα οφέλη τους από την φορολόγηση από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σαφώς ευνοϊκότερα ξεκινώντας με
22% έως 20.000 ευρώ,                                                                                                                                                                                     29% με το τμήμα από 20.001 έως 30.000 ευρώ
37% από το τμήμα που αφορά τις 30.001 έως και τις 40.000ευρώ
45%  από 40.001 και πάνω.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω
1. Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α΄167) απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Υπάρχει το χαρτόσημο επί του ποσού του μισθίου.
2. Ο ΕΝΦΙΑ (ν.4223/2013) είναι ένας φόρος ο οποίος επιβάλλεται επί της ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας και όχι επί προσόδου της. Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και πληρώνεται στην Ελλάδα σε κάθε περίπτωση. Ο επιβαλλόμενος ΕΝΦΙΑ είναι ίδιος είτε ο ιδιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού είτε Ελλάδας.
3.Μπορείτε  να παρέχετε οποιαδήποτε συμπληρωματική υπηρεσία πέραν της απλής μίσθωσης (όπως καθαριότητα, φύλαξη κλπ, ), προς τον μισθωτή του ακινήτου, αφού έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα με υποχρέωση τήρησης βιβλίων από τον ιδιοκτήτη και φορολόγηση ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
4. Δεν απαιτείται βάση νόμου απόκτηση σήματος ΕΟΤ  σε περίπτωση μίσθωσης διαμερισμάτων αυτόνομων. Υποχρέωση απόκτησης  του Σήμα ΕΟΤ υποχρεούνται οι μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Πλέον η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής σελίδας του ΕΟΤ και ο επιχειρηματίας οφείλει να πληρεί  τις προδιαγραφές και να έχει τον φάκελο των δικαιολογητικών όταν του ζητηθεί προς έλεγχο.
5.Εφόσον υπάρχει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας όλα τα έξοδα που προκύπτουν  δικαιολογούνται στα βιβλία που τηρούνται από τον λογιστή
6.Δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που αφορούν φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω αφού υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα.
7. Θα έχετε ΕΦΚΑ ανάλογα με τα εισοδήματα που θα δηλώνονται και αναγνωρίζεται ως έξοδο από ασφαλιστικές εισφορές.
8. Θα γίνεται δήλωση μισθωτηρίου  στο TAXIS  μέσα από την πλατφόρμα των μισθώσεων .Οι λογαριασμοί των τραπεζών είναι συνδεδεμένοι με την Α.Α.Δ.Ε. και θα γίνονται ταυτοποιήσεις ανά ΑΦΜ.

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 4069 φορές

Σχετικές Ειδήσεις