08/05/2018 | 15:16
«Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»: Παράταση για τα δικαιολογητικά
«Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»: Παράταση για τα δικαιολογητικά
Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» για τον συμπληρωματικό προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων έως τις 16 Μαΐου 2018.
Η προθεσμία έως την 16η Μαΐου 2018 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ.
Tags: Προγράμματα ΕΣΠΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 249 φορές

Σχετικές Ειδήσεις