21/12/2016 | 13:32
Διακήρυξη Σίτισης Μεταναστών στη Ριτσώνα και στα Οινόφυτα

114  ΠΤΕΡΥΓΑ  ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος Σαράντα τεσσάρων (44) Ημερών στις Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών της Ριτσώνας και των Οινοφύτων

Σας γνωρίζουμε ότι η 114 Πτέρυγα Μάχης θα  προβεί στη διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξη Διαγωνισμού (Δ.24/16), με ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών θέματος. 
    
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στη Λέσχη Αξιωματικών της Μονάδας.
          
Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται στην 114ΠΜ ταχυδρομικώς έως την 23 Δεκ 2016 και ώρα 14:00, ιδιοχείρως έως την ώρα και ημέρα του διαγωνισμού και ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο. 
           
Πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Οικονομικού της 114 Π.Μ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλ. 226204 5074, 226204 5040, e-mail: ioannis.ziogas@haf.gr).

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΠΑ (www.haf.gr) καθώς και στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» με ΑΔΑ ΩΚΥΤ6-4ΕΟ.

Χειριστής Θέματος : Σγός (Ο) Ιωάννης Ζιώγας τηλ 226204 5074.
           
                                                                   

Tags: Διαγωνισμός Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 442 φορές

Σχετικές Ειδήσεις