18/09/2017 | 00:15
Διάθεση τροφίμων μετά την ημερομηνία «ελάχιστης διατηρησιμότητας»
Διάθεση τροφίμων  μετά την ημερομηνία «ελάχιστης διατηρησιμότητας»

Με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), διατηρήθηκε το γνωστό άρθρο για τη διάθεση τροφίμων μετά την ημερομηνία «ελάχιστης διατηρησιμότητας». Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την τελική ημερομηνία λήξης των τροφίμων δεδομένου ότι τα μεν πρώτα διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση βρώσης και μετά την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τα δε άλλα (ευαλοίωτα) πρέπει να απορρίπτονται αμέσως μετά την τελική ημερομηνία λήξης

 

Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα εξής:

 

Άρθρο 13

 

 

1. Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων στα οποία έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και όχι αυτών στα οποία έχει παρέλθει η τελική ημερομηνία ανάλωσης (ευαλοίωτα), με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

 

2. Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

Α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

Β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

Γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

 

3. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

 

4. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

 

5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

 

6. Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, η οποία θα πρέπει να είναι συγκριτικά εμφανής από άλλα όμοια προϊόντα -που δεν χαρακτηρίζονται ως περασμένης διατηρησιμότητας.

 

 

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

 

Α. Για έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

 

Β. Για μη διακριτό διαχωρισμό τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα όμοια τρόφιμα, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

 

Γ. Για παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

 

Δ. Για διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

 

Ε. Για παράβαση της παραγράφου 2, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόν.

 

ΣΤ. Για μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗ-ΤΑΣ» σε χαμηλότερη τιμή, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

 

 

 

Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 2017- Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΣΒ

Tags: Νομοθεσία, Τρόφιμα – Ποτά Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1290 φορές

Σχετικές Ειδήσεις