02/10/2017 | 11:08
Δικαίωμα αποζημίωσης σε εργατοτεχνίτη λόγω σύνταξης
Δικαίωμα αποζημίωσης σε εργατοτεχνίτη λόγω σύνταξης
Ερώτημα: 
Εργατοτεχνίτης με εξαρτημένη σχέση εργασίας δικαιούται να λάβει αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης από τον εργοδότη του;

Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3198/1955 όπως ισχύει, μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για τη χορήγηση σύνταξης, εφόσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος, μπορούν εάν πρόκειται για εργατοτεχνίτες να αποχωρούν από την εργασία τους ή εάν πρόκειται για υπαλλήλους να αποχωρούν ή να απομακρύνονται από την εργασία τους από τον εργοδότη, αφού λάβουν το 40% (εάν πρόκειται για επικουρικά ασφαλισμένους) ή το 50% (εάν πρόκειται για μη επικουρικά ασφαλισμένους) της αποζημίωσης που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσης εργασίας από μέρους του εργοδότη. Επομένως ο εργατοτεχνίτης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης, μπορεί να αποχωρήσει από την εργασία του, λαμβάνοντας το 40 ή το 50% της αποζημίωσης που θα ελάμβανε εάν ο εργοδότης είχε προβεί σε απροειδοποίητη καταγγελία της σύμβασής του, ανάλογα με το εάν είναι επικουρικά ασφαλισμένος ή όχι.
 

PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr
Tags: Επαγγελματικά, Εργασιακά, Συντάξεις Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1729 φορές

Σχετικές Ειδήσεις