31/07/2017 | 10:00
Δικαστική απόφαση για το απόρρητο επικοινωνιών
Δικαστική απόφαση για το απόρρητο επικοινωνιών

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών


ΑΠ Ολομέλεια 1/2017

Τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν καλύπτονται από το απόρρητο των επικοινωνιών.

Δεν είναι παράνομη η κατ’ εξαίρεση χρήση των αποδεικτικών μέσων που αντλούνται από τους υπολογιστές που έχουν δοθεί στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης, διότι είναι άξιο προστασίας το δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας της αναιρεσείουσας εταιρείας και τα αποδεικτικά αυτά μέσα είναι αναγκαία για την απόδειξη της αγωγικής απαίτησής της για αδικοπρακτική αποζημίωση από τη συμπεριφορά των αναιρεσιβλήτων υπαλληλικών στελεχών της, καθόσον από τη συγκριτική στάθμιση των συγκρουομένων δικαιω­μάτων και αγαθών των διαδίκων μερών και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, ο αποκλεισμός της χρήσης των εν λόγω αποδεικτικών μέσων, οδηγεί σε ιδιαίτερα σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων της αναιρεσείουσας.

ΑΠ Ολομέλεια 1/2017 Πρόεδρος: Β. Θάνου - Χριστοφίλου, Πρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Α. Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης

Διατάξεις: άρθρα 5, 5Α, 9, 9Α, 19 [παρ. 1] Συντ., 8 ΕΣΔΑ, 57 ΑΚ, 1 Ν 146/1914, 2, 4, 5 Ν 2472/1997, 4 Ν 3471/2006, 3 Ν 3917/2011 

Περίληψη της γνωμοδότησης: Τη γνωμοδότηση απασχολεί η νομιμότητα της ανάσυρσης από εταιρικό υπολογιστή αρχείων προσωπικών δεδομένων στελέχους επιχείρησης, το οποίο είχε αποχωρήσει για να προσληφθεί από ανταγωνίστρια εταιρία. Και τούτο, προκειμένου τα αρχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν σε εκκρεμή δίκη, για τη θεμελίωση της παράνομης συμπεριφοράς του εν λόγω στελέχους. Στο ερώτημα ο γνωμοδοτών απαντά καταφατικά, στηριζόμενος σε συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 9, 9Α και 19 του Συντάγματος, υπό το φως κυρίως της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρα 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 Συντ.) και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας της εταιρίας (άρθρο 20 παρ. 1 Συντ.).

Tags: Δικαιοσύνη Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1512 φορές

Σχετικές Ειδήσεις