15/05/2017 | 13:11
«Δοκιμαστική» απασχόληση και πρόσληψη
«Δοκιμαστική» απασχόληση και πρόσληψη

Ερώτημα: 

Μπορεί εργαζόμενος να απασχολείται δοκιμαστικά σε επιχείρηση για διάστημα λίγων ημερών και στη συνέχεια να προσληφθεί κανονικά ως εργαζόμενος της επιχείρησης;

Απάντηση:

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να ορίζει τη «δοκιμαστική» απασχόληση σαν μια ιδιαίτερη μορφή απασχόλησης που να μην απαιτεί Εργάνη, ένσημα ως συνήθως κ.λπ.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Ν.3899/2010, άρθρο 17 ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου ορίζεται η σύμβαση αορίστου χρόνου:

«5.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α΄ ως εξής:

«Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»»   


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Εργασιακά Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 4033 φορές

Σχετικές Ειδήσεις