07/03/2017 | 09:37
ΕΦΚΑ και πληρωμές εισφορών
ΕΦΚΑ και πληρωμές εισφορών

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Τη Δευτέρα 6/3/17 ο κ. Βασίλης Κουλούρης, διευθυντής Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εισηγητής  στο σεμινάριο που διοργάνωσε ο ΟΕΕ για το  ασφαλιστικό (ΕΦΚΑ, Ν. 4387/2016, ΦΕΚ Α ́85)  και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις μας ενημέρωσε ότι:

εφόσον γνωρίζουμε το ύψος  των εισοδημάτων μας που αφορούν στο φορολογικό έτος 2016 και οι εισφορές που μας έχουν καταλογιστεί με έτος αναφοράς τα φορολογικά μας εισοδήματα του έτους 2015  είναι μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που θα αφορούν στο 2016, μπορούμε να καταθέτουμε το μικρότερο ποσό που θα αφορά στο 2016.

Βασική προϋπόθεση ότι έχουμε υπολογίσει σωστά.

Μετά την κατάθεση των φορολογικών μας δηλώσεων και μέσα στο επόμενο εξάμηνο του 2017 και έως το τέλος του έτους, θα γίνουν οι εκκαθαρίσεις με τα ποσά εισφορών υπολογισμένα βάσει του εισοδήματος του 2016.

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα συμψηφιστούν με τα νέα δεδομένα. Το ποσό διαφοράς που δεν θα έχουμε καταβάλει,  διότι ήταν μεγαλύτερο το  2015,  κατά την εκκαθάρισή του δεν θα επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις,  αφού δεν θα είμαστε  υπόχρεοι  καταβολής των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών που μας είχαν καταλογιστεί αρχικά.

Για τα μέλη ΔΣ που κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο από 3%  ίσχυε και κατά την περίοδο του ασφαλιστικού φορέα ΟΑΕΕ ότι πρέπει να πληρώνουν,  όπως ακριβώς  όταν ήταν υπόχρεοι στον ΟΑΕΕ.

Για όσους λαμβάνουν  αμοιβή και  τις εισφορές τους ως μισθωτοί. Σύμφωνα με το ποσό που θα δηλώσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2016,  πάνω στο ποσό αυτό θα υπολογιστούν και οι ασφαλιστικές εισφορές τους. Θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι πηγές εισοδήματός τους.

Για τις ΙΚΕ  ο διαχειριστής όπως ακριβώς και στον ΟΑΕΕ είναι υπόχρεος ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό ισχύει  και σε περίπτωση που είναι Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι μονοπρόσωπη και υπάρχουν εταίροι  οι υπόλοιποι δεν είναι υπόχρεοι ασφάλισης  όπως ακριβώς ίσχυε  με τον ασφαλιστικό φορέα ΟΑΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι ασφαλιστικές μας εισφορές πλέον υπολογίζονται βάσει των φορολογικών μας εισοδημάτων.

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Email: tsesmeliservises@gmail.com
Web: www.taxgservices.gr

Tags: Ασφαλιστικά, ΕΦΚΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2001 φορές

Σχετικές Ειδήσεις