22/03/2018 | 10:16
ΕΓΔΙΧ: Επισήμανση για τη ρύθμιση οφειλών των ασφαλισμένων τ.ΕΤΑΑ
ΕΓΔΙΧ: Επισήμανση για τη ρύθμιση οφειλών των ασφαλισμένων τ.ΕΤΑΑ
Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100/2017 – ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017) για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/), μετά τις 16 Απριλίου 2018 λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016.
Tags: Ασφαλιστικά, Εξωδικαστικός Μηχανισμός Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1074 φορές

Σχετικές Ειδήσεις