29/11/2017 | 09:34
Εκλογές στο ΕΕΑ, 2-3-4 Δεκεμβρίου 2017. ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!
Εκλογές στο ΕΕΑ, 2-3-4 Δεκεμβρίου 2017. ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!

Το Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

 

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΕΕΑ, Πανεπιστημίου 44, 1ος όροφος, Αθήνα.

 

Οι ώρες της ψηφοφορίας τις τρεις αυτές μέρες είναι από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

 

Έδρες και Δικαίωμα ψήφου

 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) του κάθε Τμήματος που θα εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ανέρχεται σε 39 για το Τμήμα Επαγγελματιών και 12 για το Τμήμα Υπηρεσιών.

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και την 1.12.2016 και είναι ταμειακώς ενήμερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Ν.4484/ 1.8.2017 που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 3β του Ν.2081/ 1992.


Ειδικότερα, νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.  


Δικαίωμα ψήφου έχουν:


- κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους, ήτοι:
(α) η Ο.Ε. μέχρι δύο ψήφους, δύο ομόρρυθμων εταίρων, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών,
(β) η Ε.Ε. μέχρι δύο ψήφους, είτε δύο ομόρρυθμων εταίρων, είτε ενός ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών,
- η Ε.Π.Ε. μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών, ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου, που υποδεικνύονται από την εταιρεία,
- η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μία ψήφο, αυτή του διαχειριστή της,
- η Α.Ε. μέχρι τρείς ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
- η Ι.Κ.Ε. μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου, που υποδεικνύεται από την εταιρεία,
- η Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. μία ψήφο, αυτή του διαχειριστή της,
- κάθε υποκατάστημα μία ψήφο, αυτή του Διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού,
- κάθε αλλοδαπή Α.Ε. καθώς και Ε.Π.Ε. μία ψήφο, αυτή του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
- κάθε Συνεταιρισμός μέχρι δύο ψήφους αυτές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα είτε των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου,
Σημειώνεται ότι :
-«Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο πρόσωπο ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωσης επιλογής του» (άρθρο 5 Π.Δ.372/ 1992),
-κάθε φυσικό πρόσωπο έχει μία (1) ψήφο.

 

 

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

 

 

Δείτε τα ψηφοδέλτια των οκτώ συνδυασμών που κατέρχονται στις εκλογές, τους υποψηφίους και τις διακηρύξεις τους, στο ειδικό ένθετο στην ιστοσελίδα του ΕΕΑ με τίτλο:

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΑ 2,3,4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οι Συνδυασμοί: Υποψήφιοι και Προγράμματα

 

Συνδυασμός «Το Επιμελητήριο μας»

 

Συνδυασμός «Ανανεωτική Κίνηση Επαγγελματιών»

 

Συνδυασμός «Επαγγελματική Ανάπτυξη»

 

Συνδυασμός «Ανοικτό Επιμελητήριο»

 

Συνδυασμός «Ένωση Επιμελητηρίου»

 

Συνδυασμός «Ασφαλιστική Συνεργασία»

 

Συνδυασμός «Σ.Ε.Π. Σίγουρη Επαγγελματική Προοπτική»

 

Συνδυασμός «Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση»

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΑ 2012-2017

 

Πολλές φορές στο παρελθόν ακούγαμε από επαγγελματίες το απαξιωτικό ερώτημα «γιατί να ψηφίσω;» υπονοώντας ότι το ΕΕΑ «δεν κάνει τίποτα» γι' αυτούς. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Οι δράσεις του Επιμελητηρίου ήταν τόσο πολλές  που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προσφορά του σε κλάδους και στο σύνολο των επαγγελματιών.

 

Το ΕΕΑ με τη δράση του αναδείχτηκε σε πρωτοπόρο επιμελητήριο με υψηλές παροχές στα μέλη αλλά και σε όλους τους μικρομεσαίους. 

 

Στα 5 τελευταία χρόνια δεν υπάρχει τομέας που αφορούσε τους επαγγελματίες, την οικονομία και την κοινωνία που να μην έκανε αισθητή την παρουσία του.

 

Η δράση του Ε.Ε.Α. την περίοδο 2012- 2017 είναι πολυεπίπεδη και στην πραγματικότητα υπερβαίνει το στενό πλαίσιο δράσης ενός επιμελητηρίου - ΝΠΔΔ.

 

Η τεράστια αυτή δράση περιγράφηκε συνοπτικά στον «Απολογισμό Δράσης του ΕΕΑ, 2012-2017». Ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να δει τη δράση, να κρίνει και να αποφασίσει να προσέλθει να ψηφίσει.

 

 

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΕΑ

 

 

Σ.

Tags: Επιμελητήρια-Σωματεία-Σύλλογοι Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2715 φορές

Σχετικές Ειδήσεις