11/09/2017 | 13:00
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Το μυστικό της αποτυχίας...
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Το μυστικό της αποτυχίας...

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

 

Το μυστικό της αποτυχίας:

«να υπόσχεσαι περισσότερα, να δίνεις λιγότερα»

     

Πού απευθύνεται
Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων είναι ο εξευγενισμός του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο νόμος αυτός  αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα βήμα πριν την χρεωκοπία ή την δικαστική διάσωση.
 
Σκοπός
Ο σκοπός είναι να δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις  να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους σε Πιστωτικά ιδρύματα, Εφορία, Aσφαλιστικά ταμεία,  Εργαζόμενους, Δήμους, Προμηθευτές και γενικά πιστωτές, προσδοκώντας τη διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων και  επιστροφή τους σε λειτουργία επιχειρηματικής κανονικότητας .
Η κάθε επιχείρηση πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο βιωσιμότητας,  ώστε να αποδεικνύει την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής των χρεών της.
Η διαδικασία ρύθμισης χρεών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών αποκλείει λόγω κριτηρίων πάρα πολλές επιχειρήσεις.
 

Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική

H χρηματοοικονομική μελέτη  
  • αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο ώστε να ενταχθεί μια εταιρεία στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών
  • θα πρέπει να προσδιορίζει την εξασφάλιση θετικών ταμειακών ροών και την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών, με προβλέψεις τουλάχιστον τριετίας
  • έχει σαν κύριους στόχους τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας της επιχείρησης, την αναδιάρθρωση της παραγωγής και των διαδικασιών πωλήσεων, την αξιολόγηση κερδοφορίας ανά προϊόν και προοπτικές, την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω πελατοκεντρικής λειτουργίας της επιχείρησης, τη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, την εστίαση στις κερδοφόρες δραστηριότητες που παρουσιάζουν ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, τον προσδιορισμό ζημιογόνων κλάδων δραστηριότητας και τις σχετικές διορθωτικές προτάσεις.
 
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικό. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται στις εγγραφές των λογαριασμών, παρουσιάζοντας τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους της  σύμβασης, από το Νόμο, και αυτές που καταστρατηγούν τους  Γενικούς  Όρους  Συναλλαγών, εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και δικαστικές αποφάσεις.
 
 
 

Χρονική διάρκεια Υπαγωγής= μέχρι τέλους του 2018

Μικρή χρονική διάρκεια για τον όγκο των επιχειρήσεων, θα δημιουργηθεί έντονη ζήτηση με τεράστιο όγκο εργασίας, με αποτέλεσμα η κάθε περίπτωση που είναι μοναδική, θα αντιμετωπισθεί με τυποποιημένες διαδικασίες;
 
 

Έκθεση οικονομικών στοιχείων σε όλους τους πιστωτές - Άρση απορρήτου

Κατάθεση καταλόγου κινητής και ακίνητης περιουσίας, της επιχείρησης, του επιχειρηματία και συγγενικών του προσώπων.  
Τα περιουσιακά  στοιχεία θα αναφέρουν την εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η αξία της ρευστοποίησής τους.
Όλοι οι πιστωτές θα γνωρίζουν την οικονομική θέση της επιχείρησης, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν σε κάποια πρόταση.
Κάθε οφειλέτης που θα συμμετάσχει στη ρύθμιση πρέπει να αποδεχτεί την άρση του απορρήτου των φορολογικών πληροφοριών του.
 

Δικαστική επιβεβαίωση σύμβασης αναδιάρθρωσης 

Για να αποδεχθούν όλοι οι συμμετέχοντες στην διαπραγμάτευση την συμφωνία, θα  πρέπει να γίνει δικαστική επιβεβαίωση για να δεσμευτούν και αυτοί που δεν συμφωνούν.
 

120 δόσεις 

Για να αποδεχθεί το Δημόσιο αποπληρωμή της οφειλής σε έως και 120 δόσεις θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει  αποτίμηση της αξίας των ακινήτων, αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να αποδεικνύεται η  ικανότητα αποπληρωμής από τον  επιχειρηματία των οφειλών του, προς όλους τους πιστωτές εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Η διαδικασία της εναρξης του εξωδικαστικού αρχίζει με τον Ορισμό  συντονιστών.

Η επιλογή γίνεται ανά γεωγραφική περιφέρεια με κλήρωση.
Δεν γίνονται εξετάσεις ή αξιολόγηση βιογραφικών, της εμπειρίας ή συνδυασμός αυτών, για την επιλογή συντονιστών,  για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Είναι  όλοι ισάξιοι;
Δεν αξιοποιούνται οι δεξιότητες των συντονιστών – διαμεσολαβητών ώστε να δοθούν λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές.
Ο ρόλος τους έπρεπε να  είναι διαμεσολάβηση και όχι διεκπεραίωση.
 

Τα απόλυτα θετικά στοιχεία

  • Τίποτα δεν δύναται να προχωρήσει εάν ο οφειλέτης δεν το αποδέχεται.
  • Ρύθμιση για το σύνολο των χρεών των επιχειρήσεων σε Πιστωτικά ιδρύματα, Εφορία, Aσφαλιστικά Ταμεία,  Εργαζόμενους, Δήμους και  Προμηθευτές.
  • Σύντομος χρόνος διαπραγμάτευσης – αποτελέσματος.  Ο κύκλος αναμένεται να ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών.
 

Αναγκαίες Προτάσεις

Επιλέξτε συμβούλους με εμπειρία στο Αντικείμενο

Για την επιτυχημένη επιστροφή στην επιχειρηματική κανονικότητα της επιχείρησης, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν  απαιτούν συνέργειες  επιχειρηματικές, λογιστικές, νομικές (Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο), φοροτεχνικές, τραπεζικής διαμεσολάβησης και  τραπεζικής οικονομικής.
Επιλέξτε συμβούλους που έχουν εμπειρία και γνώση, στο σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται.
 

Διαπραγματευθείτε την πραγματική οφειλή σας προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Μην  αναγνωρίσετε  δανειακό χρέος με κάθε είδους υπερχρεώσεις, έτσι ώστε να οδηγηθείτε  σε συμβιβασμό με οποιαδήποτε πρόταση, η οποία σας στερεί κάθε προοπτική ανάκαμψης, κατακερματίζοντάς σας σταδιακά. Γνωρίστε την πραγματική οφειλή, τεκμήριο αδιαμφισβήτητο για την διαπραγματευτική σας ικανότητα με την τράπεζα, αποκτώντας θέση ισχύος.
 

Σκέψεις - Απόψεις

Η διαδικασία ρύθμισης χρεών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών είναι σύνθετη, πολύπλοκη  και πολυδάπανη. Ποιες επιχειρήσεις έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξατομικεύσουν την πρότασή τους με σαφήνεια και πληρότητα;
O δρόμος της προετοιμασίας είναι μαραθώνιος και  απαιτεί συνέργειες από πολλές ειδικότητες και οργανωμένες λογιστικά επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση και με τον φόβο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών του Σεπτεμβρίου να έρχεται, πρέπει να μελετήσουν ποια λύση τους αρμόζει και ιδίως, εάν είναι ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (4469/2017) η λύση για αυτές .
Μέχρι σήµερα η διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελούσε το µοναδικό εργαλείο ρύθµισης συνολικών χρεών των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις εν γένει είναι απρόθυµες να υπαχθούν στη διαδικασία αυτή είναι ο- εν πολλοίς αβάσιµος- στιγµατισµός που ακολουθεί την υποβολή αίτησης του άρθρου 99. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η κοινή γνώµη, αλλά ακόµα και η ίδια η αγορά αντιλαμβάνονται την ένταξη µιας επιχείρησης σε διαδικασία εξυγίανσης ως µία απέλπιδα απόπειρα αποφυγής της πτώχευσης και όχι ως µία συλλογική προσπάθεια διάσωσης µιας βιώσιµης επιχειρηματικής µονάδας.
Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων είναι ο εξευγενισμός του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο νόμος αυτός  αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται ένα βήμα πριν την χρεωκοπία ή την δικαστική διάσωση.
Θα πρέπει να προστατευθούν οι επιχειρήσεις από τις αρπαχτές αετονύχηδων, της λογικής «Ρύθμιση 120 δόσεων. Ελάτε».
 
Για να υπάρχει επιτυχία θα πρέπει :
  • Οι σύμβουλοι  να επιλέξουν εξατομικευμένα ποιες επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν.
  • Οι επιχειρήσεις, οι σύμβουλοι, οι τράπεζες, οι προμηθευτές και οι πιστωτές να  κάνουν εξατομικευμένες προτάσεις ρύθμισης.
 

Είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων η τελευταία ελπίδα;

 

Όχι

 

Υπάρχουν άλλες πολύ σοβαρές προτάσεις, για πραγματικές λύσεις, κατά περίπτωση.


Παναγιώτης Κολλάρος
Οικονoμικός Επόπτης Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Το παρόν επικουρήθηκε από
 
 
Ντάβος  Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής
 OPTISOFT AE
Ελ.Βενιζέλου 182, 175 63 Π.Φάληρο
Web:www.optisoft.gr   

 

Tags: Εξωδικαστικός Μηχανισμός Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2067 φορές

Σχετικές Ειδήσεις