03/12/2015 | 14:15
Ένταξη δραστηριότητας Παιδικών σταθμών στις χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ

Ένταξη της δραστηριότητας «Παροχή Παιδαγωγικών Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής και  διαπαιδαγώγησης βρεφών και παιδιών» στα νέα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ

Κύριε Υπουργέ,

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή που σας απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.) με αρ. πρωτ. 71/10.11.2015 και η οποία μας κοινοποιήθηκε, σχετικά με την ένταξη της δραστηριότητας «Παροχή Παιδαγωγικών Υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης βρεφών και παιδιών», με ΚΑΔ 8891000 και 88911302, στα νέα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020), θα θέλαμε και εμείς από την πλευρά μας, ως φορέας με σημαντικό αριθμό μελών στον επιχειρηματικό αυτό κλάδο, να συνηγορήσουμε στην ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος.

 Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και στην προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση των βρεφών και των νηπίων της.

Η συμμετοχή τους στα νέα προγράμματα θα τους δώσει την δυνατότητα διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού τους και στη βελτίωση των υποδομών τους έτσι ώστε να παρέχουν αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες προς όφελος των παιδιών που φιλοξενούν.

  Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του συγκεκριμένου αιτήματος.

                                                                       Με τιμή

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

 

                                         

Tags: Επιχειρηματικότητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 18303 φορές

Σχετικές Ειδήσεις