16/03/2017 | 11:31
Επιμελητήριο Ηρακλείου:Προτάσεις για τον Αναπτυξιακό
  • Επιμελητήριο Ηρακλείου:Προτάσεις για τον Αναπτυξιακό
  • Επιμελητήριο Ηρακλείου:Προτάσεις για τον Αναπτυξιακό

Νέες προτάσεις για την υλοποίηση ακόμη περισσότερων επενδυτικών σχεδίων, που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Νόμου 4399/2016, κατέθεσε με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώλης Αλιφιεράκης.

Οι προτάσεις αφορούν στην παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έκδοσης παραστατικών της επένδυσης από 30/06/2017 σε 30/09/2017 και στην αποσύνδεση του νέου τελικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από τη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης επένδυσης. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου επανέρχεται επίσης στην πρόταση που είχε καταθέσει, με προηγούμενη επιστολή του προς τον Υπουργό, για τροποποίηση του εδαφίου ββ της παραγράφου 13α του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016, η οποία, όπως εκτιμά, αντιμετωπίζει μια αδικία που θα υποστούν όσοι υλοποίησαν την επένδυσή τους με βάση την Πολεοδομική Νομοθεσία που ήταν σε ισχύ την προηγούμενη περίοδο.

Tο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έκανε ήδη δεκτές αντίστοιχες προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που κατατέθηκαν με επιστολή στις 07/02/2017 και ακολούθησαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των Νόμων 3299/2014 και 3908/2011. 

Αναλυτικά, στη νέα επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για την από 9 Μαρτίου 2017 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των Νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Πιστεύουμε ότι η απόφαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πολλά επενδυτικά σχέδια τα οποία ήταν οριακά να παραιτηθούν με τις νέες ρυθμίσεις θα προχωρήσουν προς ολοκλήρωση.
Σε συνέχεια του σχετικού ενδιαφέροντος μας για το θέμα, όπως εκφράστηκε και με την από 7 Φεβρουαρίου 2017 επιστολή μας, και προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η τάση και να υλοποιηθούν ακόμη περισσότερα επενδυτικά σχέδια, που είναι σε εξέλιξη, σας προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις που αφορούν την ως άνω ανακοίνωσή σας: 

1) Η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών της επένδυσης για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης να μετατραπεί από 30/06/2017 (που αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου) στην 30/09/2017.

2) Σε ο,τι αφορά το νέο τελικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου που προέρχεται από τη μείωση του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (το οποίο θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης και θα αποτελεί το κόστος του επενδυτικού σχεδίου για τον υπολογισμό του 50%), θα πρέπει να γίνει σαφές στη νομοθετική ρύθμιση ότι δεν θα συνδέεται οπωσδήποτε με μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης επένδυσης, δεδομένου ότι μπορεί να προέρχεται από μείωση του κόστους των κατασκευών, του εξοπλισμού κλπ. 

3) Τέλος, επανερχόμαστε στην πρόταση μας για την τροποποίηση του εδαφίου β της παραγράφου 13α του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016, (με βάση την πρόταση μας) η οποία πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζει μια αδικία την οποία θα υποστούν οι επενδυτές οι οποίοι υλοποίησαν την επένδυση τους με βάση την πολεοδομική Νομοθεσία που ήταν σε ισχύ την περίοδο που υλοποιούσαν την επένδυση. Προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα να επιχορηγούνται εργασίες κατασκευών που έχουν υπαχθεί (και έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισης τους), στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και του Ν. 4178/2013, εφόσον έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, είτε τη μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ορισθεί, (και όχι μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4399/2016 όπως ισχύει σήμερα), αιτήματα τροποποίησης και οι δαπάνες αυτές έχουν περιληφθεί στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις παραπάνω επισημάνσεις και προτάσεις μας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Tags: Αναπτυξιακός Νόμος, Επιμελητήρια-Σωματεία-Σύλλογοι Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1378 φορές

Σχετικές Ειδήσεις