22/09/2017 | 12:50
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ:Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ:Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων
Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
Δείτε τον σχετικό κατάλογο ΕΔΩ.
Tags: Προγράμματα ΕΣΠΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1478 φορές

Σχετικές Ειδήσεις