07/02/2018 | 16:37
Γ.Ε.ΜΗ.: Αυξήθηκαν οι συστάσεις επιχειρήσεων, μειώθηκαν οι διαγραφές
  • Γ.Ε.ΜΗ.: Αυξήθηκαν οι συστάσεις επιχειρήσεων, μειώθηκαν οι διαγραφές
  • Γ.Ε.ΜΗ.: Αυξήθηκαν οι συστάσεις επιχειρήσεων, μειώθηκαν οι διαγραφές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, τα οποία αντλήθηκαν, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, αυξήθηκε το 2017 ο αριθμός των συστάσεων νέων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, το 2017 ιδρύθηκαν 30.103 επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια άνοδο της τάξεως του 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντιθέτως, οι διαγραφές εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 22%. 
Την πιο αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσαν οι συστάσεις Ετερόρρυθμων Εταιρειών (αύξηση κατά 43%) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (αύξηση κατά 42%). Οι συστάσεις ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες συνήθως αφορούν εταιρικά σχήματα μεγαλύτερου μεγέθους, αυξήθηκαν κατά 7%.
 
Tags: Επιχειρηματικότητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1271 φορές

Σχετικές Ειδήσεις