28/08/2017 | 16:24
Γιατί μπορεί να χάσετε φέτος την έκπτωση ΕΝΦΙΑ - Τρεις επιπλέον λόγοι
Γιατί μπορεί να χάσετε φέτος την έκπτωση ΕΝΦΙΑ - Τρεις επιπλέον λόγοι
Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι για να πάρουμε την έκπτωση (μείωση) 50% στον ΕΝΦΙΑ υπολογίζαμε τα βασικά που γνωρίζαμε, όπως εισοδηματικά  κριτήρια, συνολικά τετραγωνικά επιφάνειας κτιρίων, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό εξαρτώμενων μελών, καθώς και τις προϋποθέσεις για 100% απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ λόγω φορολογικής κατοικίας, αναπηρίας κ.λπ. που παρατίθενται αναλυτικά αμέσως παρακάτω. Όμως από φέτος κι άλλες παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
Οι προϋποθέσεις έκπτωσης για τον  ΕΝΦΙΑ γενικά είναι:     
Προϋποθέσεις για απαλλαγή 50%
  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και
  • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Προϋποθέσεις για πλήρη απαλλαγή
Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία άνω του 80%, τρίτεκνους και πολύτεκνους, η έκπτωση φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
  • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
  • Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ
Ακόμα και για 50 ευρώ υπέρβασης χάνεται το δικαίωμα έκπτωσης στα εισοδηματικά κριτήρια διότι από φέτος λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα ΚΑΙ προσμετρώνται:
Επίδομα ταμείου ανεργίας: Εάν στο συνολικό εισόδημα προστεθεί το επίδομα ανεργίας και ξεπερνάει τα εισοδηματικά κριτήρια χάνεται η έκπτωση.
Οικογενειακό Επίδομα (Α21): Εάν στο συνολικό εισόδημα προστεθεί το οικογενειακό επίδομα και ξεπερνάει τα εισοδηματικά κριτήρια χάνεται η έκπτωση.
Τεκμήρια εξαρτώμενου μέλους: Εάν τέκνο εξαρτώμενο έχει δηλωθεί και κάνει δήλωση για εισοδήματα ύψους  ακόμα και 50 ευρώ εισόδημα το έτος 2016  χάνεται η έκπτωση.
Παράδειγμα
Έστω ότι δηλώνονται εισοδήματα 200 ευρώ εισόδημα από τον μήνα Δεκέμβριο από εποχική απασχόληση του τέκνου. Το τεκμήριο διαβίωσης  ανέρχεται στα 3000. Οπότε  εφαρμόζεται ως εξής τεκμήριο διαβίωσης  3000-200=2800  υπόλοιπο. Το υπόλοιπο αυτό προστίθεται στην δήλωση του φορολογούμενου που δηλώθηκε το τέκνο ως εξαρτώμενο  αφού 200 ευρώ δεν έσωσαν την κατάσταση, δεν έπαψε δηλαδή να είναι εξαρτώμενο μέλος. ΌΜΩΣ εάν έχεις αστείρευτη φαντασία, επιβαρύνουν τον φορολογούμενο που έχει δηλώσει εξαρτώμενο μέλος το εν λόγω τέκνο  και τα 2800 τεκμήριο εάν και αφορολόγητο για το τέκνο, προστίθενται στα εισοδηματικά κριτήρια και τεκμήρια στην δήλωση  φορολογούμενου. Αποτέλεσμα να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια αφού τα 9000 πλέον 1000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος π.χ. 10.000 γίνονται 12.800
Δυστυχώς  και οι 3 παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να εξαφανίσουν την προϋπόθεση έκπτωσης από τον φόρο ακινήτων ακόμα και εάν αποδεδειγμένα οι οικογένειες  φυτοζωούν…. Τι άλλο θα σκεφτούν; Mας έχουν ξεπεράσει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ……

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Tags: Ακίνητα, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1644 φορές

Σχετικές Ειδήσεις