15/03/2017 | 12:56
Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι διαφορές που ανακύπτουν στις εμπορικές συναλλαγές, είτε ανάμεσα σε επιχειρήσεις είτε μεταξύ επιχειρήσεων και τρίτων, είναι άπειρες κάθε μέρα. Οι περισσότερες, και μικρής σημασίας,  λύνονται κατά κανόνα συναινετικά από τα ίδια τα μέρη.  Ορισμένες από αυτές έχουν σοβαρές επιπτώσεις και η αδυναμία επίλυσης έχει ανάγκη τρίτων οργάνων για τη λύση τους. Ο συνήθης τρόπος είναι η προσφυγή στα δικαστήρια. Εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις διαφορών στοιβάζονται στα δικαστικά  μέγαρα χωρίς ελπίδα να εκδικαστούν κάποτε. Τεράστιες οι απώλειες για τους αντίδικους και τις επιχειρήσεις από αυτή η αδυναμία.

 

Τα τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκε ο θεσμός της Διαμεσολάβησης ως εναλλακτικός – σε σχέση με την Δικαστική Διαδικαδια - Τρόπος Επίλυσης  Διαφορών. Το θέμα αυτό πραγματεύεται το άρθρο της Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας κ. Κατερίνας Κωτσάκη.

 

 

Το άρθρο ενδιαφέρει του μικρομεσαίους επιχειρηματίες που ταλαιπωρούνται χρόνια χωρίς να λύνονται δικαστικώς τα προβλήματα και τους φθείρουν ψυχικά και οικονομικά.

 

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

  1. Η Διαμεσολάβηση είναι ένας απο τους Εναλλακτικούς – σε σχέση με την Δικαστική Διαδικαδια - Τρόπους Επιλυσης  Διαφορών .

  2. Συμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3898/2010 - με τον οποίο εισηχθη στην Ελλάδα ο θεσμός της Διαμεσολαβησης σε αστικές και εμπορικές υποθεσεις  σε συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52 - ως Διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασια ανεξαρτήτως ονομασίας ,στην οποια δυο η περισσοτερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να την επιλύσουν , με την βοήθεια Διαμεσολαβητή .

  3. Συμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο , ως Διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, απο το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο ,αποτελεσματικό και αμερόληπτο τροπο ,ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε η ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση .

 

  1. Ο Διαμεσολαβητής  δεν εκδίδει απόφαση  ,απλά βοηθά τους ενδιαφερόμενους να βρουν – οι ίδιοι  - την συμφωνία ,που θεωρούν  οτι τους ταιριάζει καλύτερα και γι' αυτό οι πιθανότητες μη τήρησης της ειναι ελάχιστες .

 

 

ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ .


 

Ολα τα ανωτέρω ,που ισχύουν για όλες τις διαφορές , εχουν κάποια  ειδικώτερη σημασία για τις εμπορικές διάφορες

 

α. Εν πρωτοις ,η " διεύρυνση της πίτας ", η οποια  μπορει να οδηγήσει στην επίλυση της διαφορας με τρόπους,  που συχνά επιτρέπουν την ικανοποίηση και των δυο μερών  ,"ανοίγει την πόρτα " στην συνέχιση της συνεργασίας των ενδιαφερομένων ,διοτι δεν εχουν διαρραγεί οι σχέσεις τους, δεν εχει δημιουργηθεί  αρνητικό κλίμα και, κατα συνέπεια, ειναι απολυτα νοητό να συνεχίσει το ένα μέρος ,παραδειγματος χάριν , να προμηθεύεται και το άλλο να του παρέχει  αγαθά η / και υπηρεσίες , να συνεχιστεί η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας , η σύμβαση διανομής ,η σύμβαση franchising κ.ο.κ .

 

  β. Η ταχεία επίλυση της διαφοράς αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ,διοτι η βραδύτητα της δικαστικής διαδικασίας περικλύει και τον κίνδυνο της οικονομικής ασφυξίας του εμπόρου ,ο οποίος μπορεί μεν να εχει πολλές  βάσιμες και τεκμηριωμένες απαιτήσεις ,αλλα μεχρι να του επιδικαστούν  τελεσίδικα και να καταστεί δυνατή η είσπραξη τους με αναγκαστική εκτέλεση της κάθε σχετικής δικαστικής απόφασης ( εαν ο οφειλετης δεν συμμορφωθεί αυτοβουλως δε αυτήν ) δεν αποκλείεται  να βρεθεί προ αδυναμίας εκπλήρωσης των δικών του υποχρεώσεων προς τρίτους ,με όλες τις εντεύθεν συνέπειες ,ιδίως εαν πρόκειται περί υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου η / και Ασφαλιστικών Φορέων .Ακομη και σε στάση των πληρωμών του μπορεί να περιέλθει ο έμπορος .

 

   γ.Αλλα και όταν εν τέλει αποκτήσει εκτελεστή δικαστική απόφαση , δεν ειναι καθόλου απίθανο ,κατα την διάρκεια των πολλών ετών της διαρκείας της δικαστικής διαδικασίας, ο οφειλέτης να εχει εξαφανιστεί ,να εχει απωλέσει την περιουσία του και,γενικά ,να ειναι ανέφικτη η είσπραξη της απαίτησης του εμπόρου .

 

     δ.Ολα τα ανωτέρω αποφεύγονται με την ταχεία διαδικασία της Διαμεσολάβησης , η οποια - ακόμη και να μην  καταλήξει σε επίλυση της διαφοράς εντός μιας ημέρας ,που ειναι ο αρχικός στόχος - οπωσδηποτε θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων , ιδίως εαν η διαδικασια βαίνει προς επίλυση της διαφοράς .Πράγματι ,εαν δεν ειναι εφικτή η εξεύρεση λύσης ,αυτο θα φανεί ήδη απο την πρώτη ημερα.

    ε.Δεν ειναι αμελητέο και το οτι η οικονομική επιβάρυνση ,που συνεπάγεται μια μακρόχρονη δικαστική διαδικασία , μπορεί να αποτρέψει - αργά η γρήγορα - έναν έμπορο απο την συνέχιση της επιδίωξης της είσπραξης βάσιμων απαιτήσεων του, ιδίως εανβρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας η ακόμη και απλά σε κατάσταση περιορισμένης ρευστότητας .

 

  ζ.Την Διαμεσολάβηση διατρέχουν ορισμένες αυστηρές αρχές, οι βασικότερες των οποίων ειναι  :  η αρχή της εκούσιας προσφυγής σε αυτήν, η αρχή της εμπιστευτικοτητας ,η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μερών ,η αρχή της ουδετερότητας και της αμεροληψιας του Διαμεσολαβητή και η αρχή της δυνατότητας ελεύθερης αποχώρησης απο την διαδικασια της Διαμεσολαβησης, η  οποια δεν ειναι δεσμευτική παρα μόνον εαν και εφ'οσον υπογράφει συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς,το οποίο –εαν χρειαστεί – μπορεί να εκτελεστεί ακριβώς όπως εκτελείται μια δικαστική απόφαση.

 

  η. Στις εμπορικές διάφορες ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αρχή της  εμπιστευτικότητας και του απορρήτου της διαδικαδιας της Διαμεσολαβησης. Η εμπιστευτικότητα ειναι νομοθετικά κατοχυρωμένη .

 

Εν πρωτοις ,ο Διαμεσολαβητής υποχρεούται να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια ως προς τα διαμειφθέντα κατα την διαδικασια ,δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας σε περίπτωση που δεν ευοδωθει η Διαμεσολάβηση και  οι ενδιαφερομενοι προσφύγουν στην δικαστική διαδικασία η στην διαιτησιία , αλλα ουτε και σε δίκες η διαιτησίες συναφείς προς την διαφορά ,που υπήχθη σε Διαμεσολάβηση  και μάλιστα  ανεξάρτητα απο την έκβαση αυτης ,δεν τηρεί Πρακτικά παρά μόνο το Πρακτικό περαίωσης της διαδικασιας και εα, ενδεχομένως , κρατήσει κάποιες σημειώσεις για δίκη του αποκλειστικά διευκόλυνση,  υποχρεούται να τις καταστρέψει κατα το πέρας της διαδικασίας .

  Στο συμφωνητικο ,το οποίο υπογράφεται πριν απο την έναρξη της διαδικαδιας μεταξυ των ενδιαφερομενων και του Διαμεσολαβητή , περιέχεται ρήτρα περί εχεμύθειας του Διαμεσολαβητη .  Σε  περίπτωση δε που ο Διαμεσολαβητής παραβεί την υποχρέωση του αυτή - που ούτως η άλλως απορρέει τόσο απο τον Νόμο, οσο και απο τον Ελληνικό  Κώδικα Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητων – υπόκειται  σε ποινές ,οι οποίες μπορουν να φθάσουν μεχρι και την διαγραφή του απο τον Κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητων,που τηρείται στο Υπιυργειο Δικσιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπιίνων Δικαιωματων . 

   Ρητά προβλέπεται απο τον Νόμο οτι οι ενδιαφερομενοι μπορουν να επεκτείνουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα στο συμφωνητικο ,με το οποίο επιλύουν την διαφορά τους ..Ομως για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης υπαναχώρησης του ενός των μερών, ρητά επίσης προβλέπει ο Νόμος οτι μια τέτοια συμφωνία εμπιστευτικοτητας παύει να ισχύει εαν  η κοινολόγηση  του συμφωνητικου ειναι  αναγκαία για την αναγκαστική εκτέλεση του.

   Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της Διαμεσολαβησης ενισχύεται και απο το οτι κανένας απο όσους εχουν λάβει μέρος στην διαδικασία της Διαμεσολαβησης    δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας σε δίκη με αντικείμενο την διαφορά ,που υποβλήθηκε σε Διαμεσολάβηση ή σε συναφή δίκη και οτι οποια έγγραφα   εχουν συνταχθεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την διαδικασια ,δεν μπορούν να  χρησιμοποιηθούν σε  τέτοια δίκη .

   Απο τα ανωτέρω αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα οτι , για τον έμπορο  και την εμπορική επιχείρηση , η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα εχουν ιδιαίτερη σημασία  διοτι οι αντιδικίες ενώπιον Δικαστηρίου ειναι πολύ πιθανόν να φέρουν στην επιφάνεια  εμπορικά και επιχειρηματικά εν γενει μυστικά ,που οι ενδιαφερόμενοι εχουν κάθε λόγο να κρατούν για τους ίδιους  ( διπλώματα ευρεσιτεχνίας ,σήματα ,αποκλειστικές συνεργασίες κλπ ) , πέραν του γεγονότος οτι και μονο η ύπαρξη δικαστικής διαμάχης καταρχήν βλαπει την φήμη και των δυο η περισσοτέρων διαδίκων .

                                                            *

                                                *               *

 

 Το παρόν αποτελεί μια συμπυκνωμενη παρουσίαση της Διαμεσολαβησης . Εννοειται οτι ο θεσμός αυτός αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω ,πράγμα που  όποιος ενδιαφέρεται  μπορεί να επιτύχει ανατρέχοντας στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία ,αλλα και θέτοντας ερωτήσεις στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επιλυσης Διαφορων- ΟΠΕΜΕΔ ( www.opemed.gr) .

 

           

                                                           

 

                                                             Κατερίνα Κωτσάκη 

                                                             Επ.Δικηγορος 

                                                             Διαπιστευμενη Διαμεσολαβήτρια

                                                              Υπουργείου Δικσιοσυνης ,Διαφάνειας

                                                              και  Ανθρωπίνων Δικαιωματων-

                                                               MCiarb                     

                                                              Διαπιστευμενη Εκπαιδεύτρια

                                                               Διαμεσολαβητων 

                                                              Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

                                                              ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
 

 

 

 ΣΒ

 

 

 

 

Tags: Δικαιοσύνη, Επιχειρηματικότητα, Νομοθεσία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 17653 φορές

Σχετικές Ειδήσεις