23/10/2017 | 00:15
Η Εκπαιδευτική Πολιτική της ΓΣΕΕ- βίντεο
Η Εκπαιδευτική Πολιτική της ΓΣΕΕ- βίντεο

Έρευνα για την κατάσταση των εργαζομένων και τη σχέση απασχόλησης – εκπαίδευσης παρουσίασε ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ κ. Χρήστος Ζάγκος σε ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην τελική εκδήλωση για την «Ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα», τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας στο κέντρο πολιτισμού - ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσίασαν και συζήτησαν τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από την ελληνική ομάδα συντονισμού την περίοδο 2015-2017.

 

Συγκεκριμένα  παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων :

  • οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

  •  οι προκλήσεις για την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων

  •  ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων για την διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα των βασικών δεξιοτήτων

 

 

ο κ. Ζάγκος ανέφερε αρκετά στοιχεία μεταξύ των οποίων και τα παρακάτω:

 

Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός αποτελεσματικού συστήματος για την Παιδεία.  Ειδικότερα μέσω της δια βίου εκπαίδευσης το ενήλικο άτομο αναπτύσσει τις ικανότητές του εμπλουτίζει τις γνώσεις του,

βελτιώνει τα τεχνικά και επαγγελματικά του προσόντα

 

Ο θεσμός της δια βίου εκπαίδευσης αποτελεί σοβαρό μέσο αναπλήρωσης κενών (ίσως και ανισοτήτων) της αρχικής εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο βασικής γνώσης, όσο και σε επίπεδο εξειδίκευσης. Είναι ένας θεσμός, ίσως ο μοναδικός, επανακοινωνικοποίησης του πολίτη και ειδικά των  ευάλωτων ομάδων πολιτών.

 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ-27, σημαντική η υστέρηση στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην οποία δεν συμμετέχουν :

-11 στους 12 ανέργους

-6 στους 7 αυτοαπασχολούμενους

-4 στους 5 μισθωτούς

-9 στους 10 πολίτες δεν συμμετέχουν σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

 

 

Η κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης:

 

-οι απασχολούμενοι (3.610.549) υπολείπονται των οικονομικά μη ενεργών και ανέργων (4.749.690) κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο (1.139.141)

-το ποσοστό των «νεοεισερχόμενων ανέργων» ανέρχεται στο 23% του συνόλου ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 66,8%

-η ανεργία για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών ανέρχεται σε 44,4%

-«διαρροή Εγκεφάλων» (brain drain) για την Ελλάδα αλλά και για την Ε.Ε

-έμμεση απώλεια χρηματικών πόρων και παραγωγικών πηγών

-βίαιη και αναγκαστική μετανάστευση  και όχι επιθυμητή «κινητικότητα»

 

 

Έρευνα «Βαρόμετρο Απόντων» των ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ σε δείγμα 1.200 ατόμων το 2012,στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, έδειξε ότι οι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Neets) (16,9%) που είναι  βασικό αυτό εύρημα της Έρευνας συγκλίνει με την αντίστοιχη  αποτίμηση του Eurofound, η οποία βασίζεται στην επεξεργασία δευτερογενών στοιχείων (συγκεκριμένα 17,4% σύμφωνα με το Eurofound). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα, «που προκαλεί ευθέως το πλέγμα των δημόσιων πολιτικών, προκειμένου αυτό να δώσει αξιόπιστες απαντήσεις»

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Neets) στην πλειοψηφία τους ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλό ή ιδιαίτερα χαμηλό. Πιο συγκεκριμένα, το 41% των Neets προέρχονται από οικογένειες με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα (κάτω των 1000 ευρώ), ενώ 11,1% από οικογένειες με μηνιαίο εισόδημα 1000-1500 ευρώ. Συγχρόνως δεν υπάρχουν καθόλου Neets σε οικογένειες με υψηλό εισόδημα, άνω των 3000 ευρώ. Επιβεβαιώνεται έτσι η υπόθεση για διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας.

 

Ο Έλληνας neet επιγραμματικά

 

-ανήκει συχνότερα στην ηλικιακή κατηγορία 20-24

-έχει κατά μείζονα λόγο ελληνική υπηκοότητα

-έχει κυρίως μέτριο μορφωτικό επίπεδο (με καθόλου αμελητέο όμως και το ποσοστό των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 -διαθέτει συχνότατα προγενέστερη εργασιακή εμπειρία

 -προέρχεται από οικογένεια με χαμηλό (κατά κύριο λόγο) εισόδημα

 -δεν έχει παρακολουθήσει (στη μεγάλη πλειοψηφία) κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.

-στηρίζεται από την οικογένεια του

 -δεν νιώθει κοινωνικά αποκλεισμένος

-είναι απολύτως δύσπιστος απέναντι στο Κοινωνικό Κράτος

-είναι δύσπιστος ως προς τη λειτουργία και τις ευκαιρίες που προσφέρει η σφαίρα (εκπαίδευση - κατάρτιση - απασχόληση) από την οποία απέχει (όχι από προσωπική βούληση, κατά κύριο λόγο)

 

Όσον αφορά το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα η έρευνα διαπίστωσε ότι:

 

-συνεχίζει να αποτελεί σταθερά, μια υποβαθμισμένη βαθμίδα του εκπαιδευτικού Συστήματος χαμηλού κύρους και γοήτρου εκπαιδευτική επιλογή - επιλογή «των αποτυχημένων μαθητών»

-εμφανίζει διαχρονική έλλειψη ελκυστικότητας

-κάτω από το 30% του μαθητικού δυναμικού επιλέγει να ακολουθήσει αυτήν τη διαδρομή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. 50% (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 2015)

-ειδικά μεταξύ 2002-2014 η συμμετοχή στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση μειώθηκε κατά 44% (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 2015)

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

 

Η ΟΜΙΛΙΑ

 

ΣΒ

 

Tags: Εκπαίδευση Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1304 φορές

Σχετικές Ειδήσεις