09/01/2018 | 15:19
Η θέση του ΣΕΒ για τους μισθούς
Η θέση του ΣΕΒ για τους μισθούς
Αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, σύσταση νέου Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με στόχο την υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων που αναμένεται να έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετου εισοδήματος κατά την συνταξιοδότηση, προτείνει, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ ως θέματα συζήτησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
"Στα πλαίσια ενός νέου συστήματος καθορισμού των μισθών και ενός λειτουργικού συστήματος εργασιακών σχέσεων που να ενταχθεί στη νέα ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης για την στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα, πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω τη συσχέτιση των μεταβολών στους κατωτάτους μισθούς με τις μεταβολές στην μισθολογική διάρθρωση της οικονομίας και στις μεταβολές των μέσων μισθών", αναφέρει ο ΣΕΒ, σε ό,τι αφορά τους μισθούς και συνεχίζει σημειώνοντας: 
"Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να αποσυσχετίσουμε την μεταβολή του κατωτάτου μισθού και από τις μεταβολές των συμβατικών μισθών και από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων και κλάδων, οι οποίες, αφού φυσικά συμμορφώνονται με τα ισχύοντα εθνικά κατώτατα όρια, πρέπει να διαμορφώνουν τους μισθούς τους λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε επιχείρησης και κάθε κλάδου. 
Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρξει αναπροσαρμογή του κατωτάτου μισθού, αυτή η ποσοστιαία αύξηση δεν πρέπει να μεταφέρεται αυτομάτως ως αφετηρία των αυξήσεων σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων. Και αυτό αφορά τις απευθείας συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, αλλά και την λειτουργία του τρίτου μέρους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, εν προκειμένω της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ (αφορά μετά το 2014 και τον ρόλο των δικαστηρίων όταν κρίνονται οι προσφυγές κατά Διαιτητικών Αποφάσεων του ΟΜΕΔ, και δημιουργείται νομολογία). Σημαίνει επίσης ότι για το διάστημα που ο κατώτατος μισθός θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδά του, και ανεξαρτήτως αυτού, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι μπορούν να αναπροσαρμόζουν τους δικούς τους μισθούς με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις".
Σύμφωνα με το Σύνδεσμο, "όσο είμαστε ακόμη στα πρώτα δειλά σημάδια σταθεροποίησης του ΑΕΠ, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την μείωση της εκτεταμένης ανεργίας, ενώ δεν αποτελεί προτεραιότητα και βιώσιμη επιλογή η επαναφορά του ονομαστικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης (και να εντείνουν φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας)".
Ο ΣΕΒ διευκρινίζει ότι "δεν υποστηρίζει μειώσεις του κατώτατου μισθού, όπως κακόπιστα και ανακριβώς του αποδίδεται. Άλλωστε, οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα των «διεθνώς εμπορευσίμων» και ειδικότερα της μεταποίησης αμείβουν γενικά με μισθούς πάνω από τον κατώτατο, μάλιστα στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι αμοιβές είναι κατά μέσο όρο διπλάσιες έναντι των μικρών επιχειρήσεων, και στη πλειοψηφία τους προσφέρουν ένα περιβάλλον εργασιακής ασφάλειας και ανέλιξης. Όμως οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν δυστυχώς, ακόμη σήμερα, ισχνή μειοψηφία στην ελληνική οικονομία και με μικρό αποτύπωμα στη δομή της απασχόλησης".
Προς το παρόν, όπως υποστηρίζει, "χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος μισθός αλλά και ο καθαρός κατώτατος μισθός. Η μη μεταβολή του ονομαστικού κατωτάτου μισθού, έως ότου διαμορφωθεί και εφαρμοσθεί το νέο σύστημα καθορισμού του, εξάλλου, δεν δεσμεύει τους συμβατικούς μισθούς και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων και κλάδων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να διαμορφώνουν τους δικούς τους μισθούς λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες κάθε επιχείρησης και κάθε κλάδου, και όχι συνδέοντάς τους με τον καθορισμό και τις μεταβολές του εθνικού κατώτατου μισθού όπως συνέβαινε στο παρελθόν".
Τα 7 ζητήματα που προτείνει ο ΣΕΒ να συζητηθούν στο πλαίσιο των επικείμενων συναντήσεων για τη διαπραγμάτευση της ΕΓΣΣΕ του 2018, είναι:
1. Το Μέλλον της Εργασίας.
2. Επανεκκίνηση Επιχειρήσεων - Διάσωση Θέσεων Εργασίας.
3. Δίκαιη και ανταποδοτική ασφάλιση εργαζομένων: Σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.
4. Χρηματοδότηση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Συνδικαλιστικών Φορέων και των Ινστιτούτων τους.
5. Διαιτησία: Συμφωνία για ένα νέο Σύστημα.
6. Σύσταση Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης (ΔΣΕ 144).
7. Συμφωνία Πλαίσιο με Κατευθυντήριες Γραμμές για Αποτελεσματικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.
 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ SPECIAL REPORT
Tags: Εργασιακά Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1323 φορές

Σχετικές Ειδήσεις