07/11/2017 | 15:29
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) των ελληνικών πανεπιστημίων έθεσε σε λειτουργία το υπουργείο Παιδείας.
Σε αυτήν παρέχεται στους ενδιαφερόμενους ολοκληρωμένη πληροφόρηση για κάθε ΠΜΣ (ίδρυμα διοργάνωσης, πόλη διεξαγωγής του προγράμματος, κατευθύνσεις, τέλη φοίτησης, προθεσμία υποβολής αιτήσεων κλπ).
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας.
Tags: Εκπαίδευση Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1277 φορές

Σχετικές Ειδήσεις