30/10/2018 | 14:34
Κι άλλη παράταση στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
Κι άλλη παράταση στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
Ανακοινώθηκε και νέα παράταση της προθεσμίας υποβολών προτάσεων για τη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" ΕΠΑνΕΚ, από τις 05/11/18 στις 30/11/18, με τη δημοσίευση της 2ης τροποποίησης της σχετικής Πρόσκλησης:

 

Tags: Εμπόριο, Προγράμματα ΕΣΠΑ Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 292 φορές

Σχετικές Ειδήσεις