21/11/2017 | 10:40
Κοινωνικό μέρισμα 2017: Τα κριτήρια καταβολής
Κοινωνικό μέρισμα 2017: Τα κριτήρια καταβολής
Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου
 

Για να δικαιούστε το κοινωνικό μέρισμα θα πρέπει να ανήκετε στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες. Αφορά το σύνολο το προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ακόμα και τα φιλοξενούμενα άτομα  που αποτελούν ένα νοικοκυριό.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 
1.Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α αρ.1 τα εισοδήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με 1 μέλος.   
  • τα 13.500 ευρώ για νοικοκυριά με 2 ενήλικα μέλη ,
  • τα 15.750 ευρώ και αφορά 2 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο τέκνο
  • τα 18.000 ευρώ για νοικοκυριά με 3 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα τέκνα
  • τα 20.250 ευρώ με 3 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο τέκνο ή 2 ενήλικα μέλη και 3 ανήλικα τέκνα
  • τα 22.550 ευρώ για 4 ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη με 4 ανήλικα τέκνα
  • τα 27.000 ευρώ για 5 ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή 2 ενήλικα μέλη και πάνω από 5 ανήλικα τέκνα
2. Τα περιουσιακά  στοιχεία  όσον αφορά στην ακίνητη περιουσιακή αξία στην Ελλάδα και το εξωτερικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος  προσαυξανόμενη κατά 15.000 για κάθε πρόσθετο μέλος έως και του ποσού των 180.000 ευρώ.
Βασική προϋπόθεση, η πράξη προσδιορισμού φόρου που προκύπτει από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α κατόπιν υπολογισμού  του συμπληρωματικού φόρου και όπως προκύπτει έως 31/10/2017 σύμφωνα τον ν.4223/2013, να έχει ως τα ως άνω ποσά.
3. Κινητή περιουσία  το συνολικό ύψος των καταθέσεων μετρητά, μετοχές, ομόλογα, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας  και ανά νοικοκυριό, και όπως προκύπτει από τις διασταυρώσεις να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ για 1 μέλος  πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος κατά τρόπο που θα προσδιοριστεί στην Κ.Υ.Α παρ.4.
4.Τεκμήρια Περιουσιακά βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης θα πρέπει για να δικαιούστε το κοινωνικό μέρισμα να μην  εμπίπτετε α. στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
                           β. Δαπάνες και έξοδα για σκάφη αναψυχής
                           γ .Δαπάνες δίδακτρα για ιδιωτικά σχολεία
                           δ. Δαπάνες έξοδα για οικιακούς βοηθούς κλπ
5. Κριτήριο διαμονής   Διαμονή νόμιμα και μόνιμα τα τελευταία 5 έτη που αποδεικνύεται από την υποβολή      φορολογικών δηλώσεων, να υπάρχει ασφάλιση του φορολογούμενου τουλάχιστον μία φορά με χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερη του ενός μήνα μέχρι 31/10/2017 και ο δικαιούχος και όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2016 εφόσον υπάρχει υποχρέωση.

ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Tags: Κοινωνία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 5280 φορές

Σχετικές Ειδήσεις